Tuyên truyền pháp luật tại mô hình Dân vận khéo
Lượt xem: 237
Ngày 17-3, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết đã phối hợp UBND phương Hưng Chiến, Công an phường và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật tại địa bàn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” mang tên “Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân trên lĩnh vực xuất nhập cảnh tại phường Hưng Chiến”. 
anh tin bai

Hướng dẫn cán bộ Công an phường trong công tác tiếp dân đến giải quyết các giấy tờ thủ tục xuất nhập cảnh

Tham gia buổi tuyên truyền có lực lượng Công an phường và khoảng 200 người dân trên địa bàn. Tại đây, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tuyên truyền, hỗ trợ Công an phường, đặc biệt là cán bộ tiếp dân tại Công an Phường thực hiện triển khai các phần mềm quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động, cư trú tại địa phương; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của Công phường trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Hướng dẫn cho người dân thực hiện thao tác thành công và tiếp nhận 150 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phát 500 tờ rơi “Hướng dẫn Công dân đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ quốc gia”, “Hướng dẫn công dân đăng nhập sử dụng dịch vụ công quốc gia đăng ký cấp hộ chiếu” cho nhân dân và gửi Công an Phường, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền lưu động trong thời gian tới.  

anh tin bai

anh tin bai

Hướng dẫn người dân thao tác nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến

Mô hình "Dân vận khéo" được phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phối hợp UBND phương Hưng Chiến triển khai và đi vào hoạt động từ ngày 20-2-2023 đến nay. Qua buổi tuyên truyền góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ xuất nhập cảnh gần gủi với nhân dân và phát huy hiệu quả, ý nghĩa hoạt động của mô hình "Dân vận khéo" tại phường Hưng Chiến trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Trung Sinh – Ngọc Ánh