Chiến sỹ nghĩa vụ năm 2020 sẽ kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thêm 4 tháng
Lượt xem: 1205
Ngày 28/12/2021, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã ban hành Công văn số 19615/X01-P2 về việc kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ đối với Chiến sỹ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2020 và một số nội dung có liên quan đến công tác tuyển chọn, giao nhận và huấn luyện Chiến sỹ mới năm 2022. Lễ khai giảng khoá huấn luyện Chiến sỹ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2020

Theo hướng dẫn tại công văn này, các Hạ sỹ quan là Chiến sỹ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2020 hết hạn tại ngũ năm 2022, sẽ kéo dài thời gian tại ngũ thêm 04 tháng, tính từ ngày 13/02/2022. Các chế độ chính sách trong thời gian kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ sẽ được thực hiện theo thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Hà Minh - Nguyễn Thắng