Thông báo Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 949

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, Công an tỉnh trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy như sau:

* Đối với 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh sẽ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Bình Phước, số 12 Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đồng thời tiến hành tiếp nhận và giải quyết trên cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn).

* Việc thu phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy sẽ thực hiện thông qua tài khoản của Công an tỉnh Bình Phước mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Phước

Vậy Công an tỉnh xin thông báo để người dân nắm và thực hiện.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Bộ phận một cửa Công an tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Số 12 Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài

anh tin bai

anh tin bai

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận và giải quyết tại quầy số 05

anh tin bai
anh tin bai