Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (176 chiếc xe mô tô, xe gắn máy)
Lượt xem: 179
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nay, Công an thành phố Đồng Xoài thông báo Kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Người có tài sản: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

- Đại diện: Ông  Ngô Thanh Hòa   Chức vụ:  Trưởng Công an thành phố

- Địa chỉ: 1167 Phú Riềng Đỏ, Kp Phú Thanh, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài, BP.

2. Thông tin về tài sản: Tổng số 176 chiếc xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng, được chia làm 05 lô cụ thể như sau:

- Lô 65 xe có giá trị: 48.500.000đ (bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng)

(Trong đó bán đăng ký:  18 phương tiện = 24.900.000đ;  Bán phế liệu: 47 phương tiện = 23.600.000đ)

- Lô 48 xe có giá trị:  41.700.000đ (bốn mươi mốt triệu bảy trăm nghìn đồng)

(Trong đó bán đăng ký: 20 phương tiện = 28.200.000đ; Bán phế liệu: 28 phương tiện = 13.500.000đ)

- Lô 24 xe có giá trị: 20.800.000đ (hai mươi triệu tám trăm nghìn đồng)

(Trong đó bán đăng ký : 11 phương tiện = 13.900.000đ;    Bán phế liệu: 13 phương tiện = 6.900.000đ)

- Lô 21 xe có giá trị: 12.600.000đ (mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng)

(Trong đó bán đăng ký: 03 phương tiện = 4.300.000đ;    Bán phế liệu: 18 phương tiện = 8.300.000đ)

- Lô 18 xe có giá trị: 10.800.000đ (mười triệu tám trăm nghìn đồng)

(Trong đó bán đăng ký: 02 phương tiện = 2.800.000đ;    Bán phế liệu: 16 phương tiện = 8.000.000đ)

Tổng giá trị tài sản là: 134.400.000

Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

Từ 13h30 phút ngày 21/10/2022 đến 07h30 ngày 28/10/2022.

Hồ sơ gồm: 01 bản chính:

- Đơn đăng ký tổ chức đấu giá

- Hồ sơ năng lực

- Phương án đấu giá

- Bảng thù lao dịch vụ đấu giá

Địa chỉ nhận hồ sơ: 1167 Phú Riềng Đỏ, KP. Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh  Bình Phước.

Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản.

Trân trọng cảm ơn!

 
CATP Đồng Xoài