TRUY TÌM CHỦ SỞ HỮU (100 phương tiện, Lần 01)
Lượt xem: 235
Phòng CSGT- Công an tỉnh Bình Phước thông báo, ai là chủ sở hữu của 100 phương tiện theo 01 danh sách sau thì liên hệ với Đội Xử lý VPHC- Phòng CSGT. Đ/c: Số 12- Trần Hưng Đạo- P. Tân Phú- TP. Đồng Xoài- tỉnh Bình Phước, để làm thủ tục nhận lại phương tiện theo quy định của pháp luật.  Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày kết thúc thông báo này nếu không có người đến nhận thì số phương tiện trên bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.  

THỜI GIAN THÔNG BÁO
(Từ ngày 04.11.2022 đến ngày 15.11.2022)

1. DANH SÁCH 100 XE MÔ TÔ, GẮN MÁY CÁC LOẠI TẠI KHO VẬT CHỨNG CÔNG AN TỈNH.

STT

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI (Tham khảo)

MÀU SƠN

BIỂN SỐ

 

SỐ KHUNG, SỐ MÁY TRƯỚC GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG, SỐ MÁY SAU GIÁM ĐỊNH

01

SCR

Bạc

30F8-5271

LWBTDH 10171042492

Không thay đổi

WH150MH 07L00124

Không thay đổi

02

Honda

Dream

Nâu

52K7-9574

RLHHA0605WY 173045

Không thay đổi

HA05E-0173086

Không thay đổi

03

SYM

Attila

Bạc

93F5-6147

VMETCJ013ME 011674

Không thay đổi

VMEM9B011674

Không thay đổi

04

Honda

C50

Xanh

93F6-2004

C50-3156418

Không thay đổi

C50E-3156815

Không thay đổi

05

Viva

Xanh

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

1P53FMH 10120376

Không thay đổi

06

Honda

C70

Đỏ

61-489K

C70-6416381

C70?...?Mài mòn, đục mới

C70E-5016637

C70E-501?...?Mài mòn, đục mới

07

Dream

Nâu

93F5-1421

C100M-0079683

C100M-?...?Mài mòn, đục mới

C100ME-0079683

C100ME-L7968Mài mòn, đục mới

08

Honda

C50

Xanh

53PA-3234

C50-9128590

Không thay đổi

C50E-9128642

Không thay đổi

09

Lắp ráp

(67)

Đen

69ZM-8155

SS50E-310356

SS50?...?Mài mòn, đục mới

?...?

CD70E-116098Mài mòn

10

Lắp ráp

(67)

Đen

61V-4021

Không tìm thấy

Không tìm thấy

C70E-1022640

Không thay đổi

11

Honda

Sanyang

Nâu

Không có

Không có

Không có

063717

Không thay đổi

12

DH88

Đỏ

Không có

DH88-XF555683

Không thay đổi

DH88XE5055652

Không thay đổi

13

Citi

CT100

Đỏ

61A1-2707

CT100F1425267

Không thay đổi

CT100E1425494

Không thay đổi

14

Lắp ráp

(Citi)

Nâu

Không có

CT100F1437738

Không thay đổi

C100ME-0287919

Không thay đổi

15

Dream

Nâu

93F4-3822

FS10007000817

Không thay đổi

LC150FMG 01641817

Không thay đổi

16

Lắp ráp

(67)

Đen

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

057498

Không thay đổi

17

Citi

CT100

Nâu

Không có

KMYCT100DXC 650539

Không thay đổi

CT100E1753700

Không thay đổi

18

Lắp ráp

(Sanyang)

Đỏ

60F8-2416

6094701142

Không cóSố tự đục

A31087

Không thay đổi

19

Lắp ráp (Best)

Đỏ

93F7-0475

Không tìm thấy

Không tìm thấy

?...?

?...?Mài mòn

20

Lắp ráp

(67)

Đen

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

Không có

Không thay đổi

21

Honda

C50

Đỏ

61-825GE

C50-8975495

Không thay đổi

C50E-8955456

Không thay đổi

22

Lắp ráp

(C70)

Xanh

Không có

C90-3116206

Không thay đổi

C70K3E-TD1658

Không thay đổi

23

Max

Đỏ

55S2-1736

RNGKCG1VH 91017894

RNGKCG1VH 910?...?Mài mòn, đục mới

VZS150FMG-1 017894

VZS150FMG-1 ?...?Mài mòn, đục mới

24

Sirius

Đen/ xám

51L1-2165

?...?

?...? 040959Mài mòn

VDEJQ152FMH 040959

?...?Mài mòn, đục mới

25

Yamaha

Jupiter

Đen/ xám

51X7-4799

RLCJ5VT204Y 089408

Không thay đổi

5VT2-89408

Không thay đổi

26

Honda

Wave

Đen

93P1-501.68

RLHHC1208BY 432756

Không thay đổi

HC12E-3231724

Không thay đổi

27

Honda DH88

Đỏ

93F3-5068

DH88-XF160445

Không thay đổi

DH88XE1133999

Không thay đổi

28

Yamaha

Sirius

Đỏ/ đen

37Z6-1747

RLCS5C6408Y 061129

Không thay đổi

5C64-061129

Không thay đổi

29

Honda

Wave

Xanh/ trắng

93P1-574.19

RLHJC5237CY 466014

Không thay đổi

JC52E-5118166

Không thay đổi

30

Honda

C50

Xanh

93FA-1924

C50-9295912

Không thay đổi

C50E-9295885

Không thay đổi

31

Yamaha

Exciter

Xanh

34B2-298.86

RLCE55P10DY 264603

Không thay đổi

55P1-264614

Không thay đổi

32

SYM

Attila

Đỏ

Không có

RLGH125ED4D 424555

Không thay đổi

VMEM9B424555

Không thay đổi

33

Citi

CT100

Đỏ

61A1-3643

CT100F1345209

Không thay đổi

CT100E1345166

CT100E134?...?Mài mòn, đục mới

34

Wave

Xanh

49S8-0701

?...?

?...?Mài mòn

?...?

?...?Mài mòn

35

Wave

Đỏ

93H2-5466

VPDBCH023PD 017735

Không thay đổi

VPDHA152FMH 30017735

Không thay đổi

36

Lắp ráp

(C90)

Đen

61FE-2962

Không tìm thấy

Không tìm thấy

C90DGE-A1568

Không thay đổi

37

Honda

C50

Xanh

Không có

C50-3372059

Không thay đổi

C50E-3371692

Không thay đổi

38

Yamaha

Sirius

Đỏ/ đen

54T1-2267

RLCS5C6308Y 172008

Không thay đổi

5C63-172008

Không thay đổi

39

Dream

Nâu

61H6-6203

LHGYCHL04Y 0062247

Không thay đổi

LC150FMG 00062247

Không thay đổi

40

Honda

C50

Xanh

70-527HI

C50-1192526

Không thay đổi

C50E-1190909

Không thay đổi

41

Wave

Xanh

93F7-4430

VTHPCH0022A 004426

Không thay đổi

VTT1P52FMH 014661

Không thay đổi

42

Honda

Dream

Nâu

61A2-5803

C100M-0050450

C100M-?...?Mài mòn, đục mới

C100ME-0050450

C100ME-G5045Mài mòn, đục mới

43

Lắp ráp

(Chaly)

Trắng

61-699ES

?...?

?...?Mài mòn

CF50E-2521222

CF50E-?...?Mài mòn, đục mới

44

Wave

Xanh

52U2-4445

?...?

?...?002700?...?Mài mòn

HD1P53FMH Y0000420

Không thay đổi

45

Yamaha

Exciter

Trắng/ đen

93T6-7214

RLCE1S9407Y 011637

Không thay đổi

1S94-011637

Không thay đổi

46

Yamaha

Taurus

Đen

93P1-7039

RLCS16S209Y 112786

Không thay đổi

16S2-112794

Không thay đổi

47

Suzuki

Viva

Xanh

51L1-7542

RLSBE4AA 040110290

Không thay đổi

E435-VN110290

Không thay đổi

48

Lắp ráp

(Dream)

Nâu

93F4-9411

FT10014382

?...?Hàn thanh kim loại có dãy chữ, số vào

1P50FMG-3 10882196

Không thay đổi

49

Wave

Xanh

53X8-7604

DY100A8012616

Không thay đổi

150FM8012616

Không thay đổi

50

Lắp ráp

(67)

Đen

65FB-5532

65-95-50-30-10

Không cóSố tự đục

CF50E-2747850

CF50E-2747350Đục chồng

51

Honda

Dream

Nâu

60F7-1471

C100N-0012564

C100N-001256?Đục chồng

C100NE-001256?

C100NE-001256?Phá số

52

Yamaha

Jupiter

Đen

73N9-5228

RLCJ5B9608Y 045484

Không thay đổi

5B96-045484

Không thay đổi

53

Honda

Dream

Nâu

52M4-4344

RLHHA0605WY 015658

Không thay đổi

HA05E-0015662

Không thay đổi

54

Yamaha

Nouvo

Đen

54T2-3707

RLCN5P1108Y 002144

Không thay đổi

5P11-002144

Không thay đổi

55

Dream

Nâu

63K8-3186

VFCPCG0A3YF 021063

Không thay đổi

1P50FMG-3 10224232

Không thay đổi

56

Yamaha

Sirius

Đen

Không có

RLCS5C6207Y 040217

Không thay đổi

5C62-040217

Không thay đổi

57

Honda

C50

Xanh

53SB-4457

C50-9770629

C50-?...?Mài mòn, đục mới

C50E-9770650

C50E-90?2116Mài mòn, đục mới

58

Dream

Nâu

51Z2-6675

?...?

?...?Đục phá

?...?

HA08E-00?...?0Đục phá

59

Dream

Nâu

93F4-4481

VDEPCG0054D 006424

Không thay đổi

LC150FMG 01105421

Không thay đổi

60

Wave

Xanh

93F6-3115

VHTDCH063UM 002253

Không thay đổi

VVNZS152FMH 017314

Không thay đổi

61

Honda Dream

Nâu

51A1-3456

C100KS-40162

Không thay đổi

C100KSL-40162

Không thay đổi

62

Honda Dream

Nâu

99F6-2029

C100MS-1118629

Không thay đổi

C100MSE-1118629

Không thay đổi

63

Honda DH88

Đỏ

93F2-9226

DH88-XF677795

Không thay đổi

DH88XE6078040

Không thay đổi

64

Dream

Nâu

93P1-608.32

LAAXCGLA2 Y0002665

Không thay đổi

LC150FMG 00637195

Không thay đổi

65

Dream

Nâu

Không có

?...?

VLKDCG012LK091135Mài mòn

?LKZS150FMG-2 000091135

VLKZS150FMG-2000091135Mài mòn

66

Honda

67

Đen

Không có

SS50-229499

SS50-?...?Mài mòn, đục mới

SS50E-211603

SS50E-?...?Mài mòn, đục mới

67

Dream

Đen

60H9-6825

LAAXCGLA7 X0016415

Không thay đổi

150FM-1 99020877

Không thay đổi

68

Dream

Nâu

Không có

LWGXCHL00138451

Không thay đổi

LC150FMG 01805081

Không thay đổi

69

Lắp ráp (Wave)

Xanh

Không có

VDCDCG023UM 002739

Không thay đổi

VVNZS150FMG 016382

Không cóSố tự đục

70

Honda

Dream

Nâu

52H4-1655

C100M-0191770

Không thay đổi

C100ME-0191770

Không thay đổi

71

Lắp ráp (Dream)

Nâu

93F3-0319

NJ1002003965

?...?Hàn thanh kim loại có dãy chữ, số vào

LC150FMG 01018673

Không thay đổi

72

Honda

DH88

Đỏ

72-166V

DH88-F3012706

Không thay đổi

DH88-E3006328

Không thay đổi

73

Honda DH88

Đỏ

Không có

DH88-F6038852

Không thay đổi

DH88XE4014692

Không thay đổi

74

Honda

Dream

Nâu

61A1-0753

C100M-0341436

Không thay đổi

C100ME-0341436

Không thay đổi

75

Honda

C50

Xanh

61-513AH

C50-9477975

Không thay đổi

C50E-9478004

Không thay đổi

76

Honda

C50

Xanh

61-033EY

C50-9189617

Không thay đổi

C50E-9189474

Không thay đổi

77

Honda

Wave

Đỏ/ đen

93P1-323.61

RLHJC4325BY 512633

Không thay đổi

JC43E-6472734

Không thay đổi

78

Honda

Dream

Nâu

Không có

C100M-G00755

Không thay đổi

C100ME-G0755

Không thay đổi

79

Honda

Dream

Nâu

53X5-3747

C100M-0018660

Không thay đổi

C100ME-0018660

Không thay đổi

80

Yamaha

Jupiter

Đen

54Y1-4408

RLCJ5B9508Y 016306

Không thay đổi

5B95-016306

Không thay đổi

81

Citi

CT100

Đỏ

93F5-3626

CT100F1213091

Không thay đổi

CT100E1213057

Không thay đổi

82

Yamaha

Jupiter

Đen/ xám

35N9-8236

RLCJ5B9508Y 017775

Không thay đổi

5B95-017775

Không thay đổi

83

Honda

C50

Xanh

61-240DT

C50-8915540

Không thay đổi

C50E-8915727

Không thay đổi

84

SYM

Elegant

Đỏ/ xám

60C1-005.38

RLGSC10KHAH 041660

Không thay đổi

VMSACB-H041660

Không thay đổi

85

Lắp ráp

(Dream)

Nâu

62H2-7618

Không tìm thấy

Không tìm thấy

?...?7000

?...?Mài mòn, đục mới

86

Wave

Đỏ

Không có

RRKDCG2UM8XS 01688

Không thay đổi

VTT48JL1P50FMG 001688

Không thay đổi

87

Lắp ráp

(Dream)

Nâu

93F2-4730

?...?

?...?Mài mòn

?...?

?...?Mài mòn

88

Dream

Đen

99F2-4954

U100F-0010733

Không thay đổi

U100E0010733

Không thay đổi

89

Dream

Nâu

77F7-5432

NJ1002000?...?

NJ100200036305Mài mòn

LC150FMG 01836305

Không thay đổi

90

Wave

Xanh

60H2-7870

RPRWCH3PR5A 001428

Không thay đổi

VLFCR1P52FMH-3 5G001428

Không thay đổi

91

Dream

Nâu

70F1-2023

LWGXCHL 00000116

Không thay đổi

LC150FMG 01546372

Không thay đổi

92

Lead

Đỏ

93T6-1936

LE8TGGP 5081000176

Không thay đổi

LY149QMG 07N42136

Không thay đổi

93

Honda

Dream

Nâu

60L4-6867

C100M-0220704

Không thay đổi

C100ME-0220704

Không thay đổi

94

Lắp ráp (Best)

Xanh/ xám

93F6-9888

Không tìm thấy

Không tìm thấy

?...?

?...?Đục phá

95

Dream

Nâu

64F6-8835

FJ1003502189

Không thay đổi

LC150FMG 01932689

Không thay đổi

96

DH88

Đỏ

61A1-2842

?...?

DH88-XF195889Mài mòn

DH88XE1193930

DH88XE1193929Đục chồng

97

Spacy

Nâu

Không có

T125T9-99400670

?...?Hàn thanh kim loại có dãy chữ, số vào

T125T9 99400670

?...?Mài mòn, đục mới

98

Lắp ráp (Suzuki)

Đỏ

93F3-9299

120U0XA-37806

Không cóSố tự đục

F124-137806

?...?Mài mòn, đục mới

99

Wave

Đỏ

51S3-3925

VLMDCH022HV 005147

Không thay đổi

VTT1P52FMH 065147

Không thay đổi

100

Lắp ráp (Spacy)

Đen

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

?...?

?...?Mài mòn

 

Phòng CSGT