TRUY TÌM CHỦ SỞ HỮU (166 phương tiện)
Lượt xem: 411
Phòng CSGT- Công an tỉnh Bình Phước thông báo, ai là chủ sở hữu của 166 phương tiện theo 04 danh sách sau thì liên hệ với Đội Xử lý VPHC- Phòng CSGT. Đ/c: Số 12- Trần Hưng Đạo- P. Tân Phú- TP. Đồng Xoài- tỉnh Bình Phước, để làm thủ tục nhận lại phương tiện theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có người đến nhận thì số phương tiện trên bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

THỜI GIAN THÔNG BÁO (Từ ngày 26.05.2022 đến ngày 26.06.2022)

DANH SÁCH 68 XE MÔ TÔ, GẮN MÁY CÁC LOẠI TẠI KHO QL 14

STT

NHÃN HIỆU

MÀU SƠN

BIỂN SỐ

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

LẮP RÁP

NÂU

93N3-3105

KHÔNG CÓ

VPJE1P50FMH180419

2

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VMEVA2313442

3

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

DH1P50FMH0264333

4

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

JC52E4126528

5

LẮP RÁP

ĐỎ

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

DH88XE1191116

6

LẮP RÁP

XANH

82K8-6050

KHÔNG CÓ

VTT16JL1P52FMH000535

7

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

1P50FMG20245072

8

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

Y5A1P0MG3009929

9

LẮP RÁP

NÂU

93T5-7935

ĐỤC

ĐỤC

10

LẮP RÁP

ĐỎ

61P1-1074

KHÔNG CÓ

VTH152FMH019671

11

LẮP RÁP

ĐỎ

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

JC52E5367444

12

LẮP RÁP

ĐỎ

37E1-105.88

KHÔNG CÓ

5C63948819

13

LẮP RÁP

NÂU

51Z1-6569

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

14

LẮP RÁP

NÂU

93F1-8064

KHÔNG CÓ

HD1P53FMH0223647

15

LẮP RÁP

NÂU

90H6-6560

KHÔNG CÓ

LC150FMG00668660

16

LẮP RÁP

XANH

61H8-8977

KHÔNG CÓ

RPTDS52FMH00097252

17

LẮP RÁP

XANH

52H4-6765

KHÔNG CÓ

C50E1194

18

LẮP RÁP

XANH

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

C100MNE0056712

19

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VUMYG150FMH28920

20

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

HAOSE0181512

21

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

LCE100C0095264

22

LẮP RÁP

ĐỎ

53S4-6659

KHÔNG CÓ

C70E8537233

23

LẮP RÁP

ĐỎ

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

C100ME0261469

24

LẮP RÁP

XANH

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

HPTĐS152FMH00057743

25

LẮP RÁP

XANH

29-509N1

KHÔNG CÓ

C70E8106230

26

LẮP RÁP

ĐỎ

93H5-2911

ĐỤC

ĐỤC

27

LẮP RÁP

NÂU

61F7-6521

KHÔNG CÓ

CT100E1644262

28

LẮP RÁP

XANH

93H4-4951

KHÔNG CÓ

VEMVA2AD147631

29

LẮP RÁP

ĐỎ

68GA-027.78

KHÔNG CÓ

VHL139FMB8002611

30

LẮP RÁP

ĐỎ

93C1-010.67

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

31

LẮP RÁP

XANH

93H3-5587

KHÔNG CÓ

VTLZS152FMH000263958

32

LẮP RÁP

XANH

17K4-7600

KHÔNG CÓ

ZS152FMHAS000430

33

LẮP RÁP

ĐỎ

93H6-0129

KHÔNG CÓ

VKVLM1F52FMH407533

34

LẮP RÁP

NÂU

90K5-4443

KHÔNG CÓ

1P50FMG310244648

35

LẮP RÁP

NÂU

93N4-4418

KHÔNG CÓ

VZS152FMH476797

36

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VHLFM152FMH982244

37

LẮP RÁP

XANH

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

HQ1P53FMH0120020

38

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

6B93027819

39

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

CT100E1800089

40

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VLF1P50FMG30016133

41

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

US100E9011003

42

LẮP RÁP

ĐỎ

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

DH88XE1188072

43

LẮP RÁP

ĐỎ- ĐEN

93RA-003.80

KHÔNG CÓ

ESQ139MB012280

44

LẮP RÁP

XANH

93H2-8367

KHÔNG CÓ

ESU110E0000467

45

LẮP RÁP

ĐỎ

59Y1-878.90

KHÔNG CÓ

HC09E0172924

46

LẮP RÁP

XANH

93FA-3832

KHÔNG CÓ

VHMST50006927

47

LẮP RÁP

NÂU

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

1P50FMG310208110

48

LẮP RÁP

ĐỎ

66FD-3156

KHÔNG CÓ

VTT1P50FMG056914

49

LẮP RÁP

XANH

54P3-7502

KHÔNG CÓ

VZS152FMH230009

50

LẮP RÁP

ĐỎ

61A1-6527

ĐỤC

ĐỤC

51

LẮP RÁP

TRẮNG

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VZS139FMB075968

52

LẮP RÁP

XANH

70B1-455.94

KHÔNG CÓ

VDGZS15200006813

53

LẮP RÁP

ĐEN

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

HC12E7409425

54

LẮP RÁP

ĐỎ-TRẮNG

37K9-4012

KHÔNG CÓ

5VT228037

55

LẮP RÁP

XANH

93F7-2958

KHÔNG CÓ

C50E9279380

56

LẮP RÁP

ĐỎ

66L8-6713

KHÔNG CÓ

VHLFM152FMH250784

57

LẮP RÁP

ĐỎ

60V7-8961

KHÔNG CÓ

VSALC152FMH013711

58

LẮP RÁP

ĐEN

82E1-168.95

KHÔNG CÓ

VLF1P52FMG3004976

59

LẮP RÁP

NÂU

76V6-7591

KHÔNG CÓ

VESSE1204591

60

LẮP RÁP

NÂU

51P6-2050

KHÔNG CÓ

LC152FMH01721800

61

LẮP RÁP

NÂU

93F4-1503

KHÔNG CÓ

1P50FMG310072408

62

LẮP RÁP

ĐEN

83FB-7858

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

63

LẮP RÁP

NÂU

49S9-3429

KHÔNG CÓ

1P50FMG310235120

64

LẮP RÁP

NÂU

36H7-6115

KHÔNG CÓ

VHAZS150FMG66662275

65

LẮP RÁP

XANH

61L7-3517

KHÔNG CÓ

LX163FMLGXC020544

66

LẮP RÁP

XANH

60Y2-8513

KHÔNG CÓ

LX163ML10FG050668

67

LẮP RÁP

XANH

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

LX162FMJSC013440

68

LẮP RÁP

ĐỎ/ĐEN

93M1-081.92

1PB30CY001569

1PB3-001577