Ra mắt mô hình DÂN VẬN KHÉO trong CAND tại xã Thanh an.
Lượt xem: 296
Thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy Hớn Quản và Kế hoạch của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTD BVANTQ huyện Hớn Quản về việc chuyển hóa địa bàn xã Thanh An trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội năm 2023.  Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản đã ký kết với UBND xã Thanh An, huyện Hớn Quản thực hiện mô hình Dân vận khéo “Vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm hình sự” trên địa bàn xã.
anh tin bai

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản và UBND xã Thanh An đã ký kết thực hiện mô hình Dân vận khéo “Vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm hình sự”

Qua nội dung ký kết và triển khai hoạt động của mô hình nhằm kịp thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng nòng cốt tại địa phương, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân trong việc tham gia tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn xã góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tại lễ ký kết, Đội XDPT BV ANTQ Công an huyện cũng đã bàn giao 1500 tờ rơi các loại thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Công an xã Thanh An tuyên truyền đến người dân biết, phòng tránh và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

anh tin bai

Đội XDPT BV ANTQ Công an huyện bàn giao 1500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho Công an xã Thanh An

Trước đó, Ban tổ chức thực hiện PCTP, TNXH và XDPTTD BVANTQ xã Thanh An cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn xã trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội và tệ nạn xã hội. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng ban, ngành, tổ chức, cá nhân, lộ trình thực hiện các nội dung chuyển hóa với quyết tâm cao nhất, sớm đưa xã Thanh An trở thành địa bàn an toàn về trật tự xã hội.

Minh Hà - Tống Minh