Công an tỉnh tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lượt xem: 90
Ngày 28/02, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an tỉnh (BCĐ PCTNTCTHTKCLP) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.
anh tin bai

BCĐ PCTNTCTHTKCL tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022

Trong năm 2022, BCĐ PCTNTCTHTKCL đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và chương trình kế hoạch đề ra, qua đó đã ban hành nhiều văn bản thực hiện nhiệm vụ trong Công an tỉnh; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí trong Công an tỉnh như thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch trong công tác cán bộ, trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, bố trí Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ chiến sỹ ở những nơi nhạy cảm theo đúng quy định; hàng năm đều thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ, lãnh đạo chỉ huy; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của Công an tỉnh… Trong trong lĩnh vực mua sắm, sửa chữa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo minh bạch công khai, tiết kiệm, không để thất thoát. Trong năm 2022 đã tiết kiệm cho ngân sách 253,7 triệu đồng. Việc bố trí nơi làm việc, nơi ở của cán bộ chiến sỹ đảm bảo đúng mục đích, định mức và tiêu chuẩn theo quy định. 

Năm 2022, đã tiến hành 03 cuộc thanh tra, 03 cuộc kiểm tra các mặt công tác xây dựng lực lượng, điều tra xử lý tội phạm, hậu cần… qua thanh tra, kiểm tra không phát hiện tiêu cực tham nhũng. Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng được duy trì và mang lại hiệu quả tích cực. Công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, đã khởi tố 08 vụ với 08 bị can, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt 96%. 

Tại hội nghị, đã có 05 tham luận của các đơn vị nêu lên những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Các tham luận đã chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để công tác PCTNTCTHTKCL trong năm 2023 đạt được kết quả cao hơn.

anh tin bai

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, để công tác PCTNTCTHTKCL đạt hiệu quả hơn nữa thì cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, quản lý tài chính, tài sản... lãnh đạo, chỉ huy phải là những người tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác PCTNTCTHTKCL. Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản công, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện trấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sỹ tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về tham nhũng…

 
Minh Hà - Trọng Nghĩa