Đảng ủy Công an tỉnh Bình Phước tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND
Lượt xem: 47
Sáng 16-3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị  nói chuyện chuyên đề: “Vinh dự 75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Công an Bình Phước quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Hội nghị được truyền trực tiếp từ điểm cầu Công an tỉnh tại thành phố Đồng Xoài đến Công an các huyện, thị xã. Đảng ủy Công an tỉnh đã mời Tiến sĩ Thân Ngọc Anh, Trưởng khoa triết học, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nói chuyện chuyên đề này với Công an tỉnh Bình Phước. Tại điểm cầu Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Hải nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND, đây là dấu mốc lịch sử thiêng liêng của lực lượng Công an, trở thành ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND. Thực tiễn 75 năm qua đã chứng minh Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi là di sản tinh thần quý báu vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân… Việc tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy là thể hiện tình cảm sâu sắc của lực lượng CAND đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Công an tỉnh Bình Phước quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời triển khai cho CBCS học tập bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948-11/3/2023).

Tiến sĩ Thân Ngọc Anh đã khái quát về hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gói gọn trong 51 chữ, song nếu thấm nhuần lời dạy của Bác sẽ làm toát lên nhân cách người chiến sỹ CAND với tất cả vẻ đẹp chân, thiện, mỹ. Cần, kiệm, liêm, chính là các chuẩn mực đạo đức, các tiêu chuẩn đạo đức này có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo tiền đề cho nhau, đây là 04 đức tính cần thiết của một con người, là thước đo trình độ văn minh, tiến bộ của một dân tộc. Đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn luôn phải rèn luyện tu dưỡng thường xuyên. Việc tổ chức học tập, tích cực rèn luyện, thi đua thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy chính là hành động thiết thực của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cũng trong buổi sinh hoạt Tiến sĩ Thân Ngọc Anh đã trình bày nội dung trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948-11/3/2023) và nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, quán triệt đến các đảng viên, CBCS nghiêm túc thực hiện việc nghiên cứu, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cấp ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nêu cao tính tự giác, tiền phong trong thực hiện Sáu điều dạy của Bác Hồ... Đối với cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” yêu cầu mỗi đảng viên, CBCS phải nắm vững được bản chất, nguy cơ của tệ tham nhũng, tiêu cực đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng ta và chế độ XHCN ở Việt Nam, kết quả đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chính trị
 

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chính trị

anh tin bai

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh  phát biểu khai mạc hội nghị sinh hoạt chính trị.
 

anh tin bai

Tiến sĩ Thân Ngọc Anh, Trưởng khoa triết học, Học viện Chính trị khu vực II, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo các chuyên đề.

anh tin bai

anh tin bai

 Các đại biểu tham dự hội nghị sinh hoạt chính trị.

        
 

Ngọc Huấn