Thông báo truy tìm chủ sở hữu
Qua công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn TTATGT, Công an thị xã Bình Long phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định đã tạm giữ 05 xe ô tô, xe môtô, xe gắn máy các loại không có giấy tờ hợp pháp. 

Công an tỉnh Bình Phước thông báo ai là chủ sở hữu những chiếc xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy có những đặc điểm trong danh sách trên thì mang toàn bộ giấy tờ hợp lệ đến Công an thị xã Bình Long (số 1, Đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước; số điện thoại liên hệ: 02713.666.314) để làm thủ tục giải quyết.

DANH SÁCH 87 XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

 Số TT  NHÃN HIỆU MÀU SƠN  BIỂN KIỂM SOÁT  SỐ KHUNG  SỐ MÁY  GHI CHÚ 
01   Lắp ráp (Dream)  Nâu  63K5-3896  WE110C0?...?  ?...?  Mài mòn
 02  Wave  Xanh  93H4-5209  ?...?  Không có Mài mòn đục mới 
 03  Dream  Cam  29X5-149.78  L13X0H301YAA13034 HD1P50FMG-3*Y0246690*  
 04  Max  Đỏ 70S2-7354  RRSWCH7RS71-008789  RRSSV152FMH0008797  
 05  Wave  Xanh  75T1-0082  RRKWCH0UM7XA19055 VTTJL1P52FMH-W019055  
 06 Lifan Wave  Xanh 93N1-9838   VTMPCH102YT 025711  1P50FMH *10244647*  
 07  Wave  Đỏ  61FH-0008  VFMDCB043FM*002123*  QL139FMD *002123123*  
 08  Dream  Nâu  93N4-0896  ?...? VHLFM152FMH-V00315845 Hàn
 09  Wave  Xanh  93H6-9111  RMCWCH3UM61001186  UMYG150FMH137186  
 10  Dream  Nâu  61F9-9566  AM100*01026038*  LC150FM*01026038*  
 11  Cavaly
 Xanh  93P1-097.09  RRKWCH1UMAXT19332  VTT32JL1P52FMH019332  
 12  Halim Wave  Xanh  65FA-5222  VHMDCB023HM 014818  VHMCT50015018  
 13  Future  Xanh  61H5-9445  FJ110K-30024256  ZS152FMH*06001165*  
 14  Dream  Nâu  36L6-2536  RPJDCG1PJ4AD66774  RPJDCG1PJ4AD66774  
 15  Dream  Nâu  93H8-4996  Không tìm thấy  VLF1P50FMG-3*70301035*  
 16  SYM Angel  Nâu  33L5-6990  VDNFM90B4X111315  HB111315  
 17  Dream  Nâu  93H6-3390  RPDDCGAPD5A0P0921 VLFPD1P50FMG-3*5A1P0921*  
 18  Yamaha Sirius  Đỏ/ đen  93B1-134.00  RLCS5C6J0EY105464  5C6J-105464  
 19  Sirius Đen/trắng  61S5-2422  RP2WCH4UM9A005844  RL8PD152FMH*005844*  
 20  Yamaha Nouvo Xanh/trắng  60U1-7415  RLCN22S208Y041649  22S2-041649  
 21 Yamaha Sirius Đen  93N3-2197  RLCS5C6J0DY002482   5C6J-002482  
 22 Yamaha Sirius  Tím 93F1-094.47   RLCS5C630CY638048 5C63-638100    
 23 Lắp ráp (Dream)  Nâu   60H9-9982 Không có  LF1P50FMH*Y0369482*   Số tự đục
 24 Cavary Dream  Nâu   81G1-029.77  RRKDCG1UMAXT08174 VTT32JL1P50FMG008174   
 25  Boss Dream  Nâu   18B1-618.76 RN8DCH9HYBB050284  VLF1P52FMH-3L1SB050284    
26 Yamaha Sirius   Đỏ/ đen  93C1-038.67 RLCS5C6H0EY064779  5C6H-064748   
 27 SYM Angel  Đen  84B1-079.92  VDNFM90A4S715321   HY715321  
 28 Yamaha Sirius  Đỏ/ đen  93S1-5871  RLCS5C640AY373398  5C64-373396   
 29 Yamaha Sirius  Đen   93T3-8563 RLCS5C6207Y 066272  5C62-066272   
 30 Dream   Nâu 93T2-2660  RPDDCG3PD6A004392   VLFPD1P50FMG-3*5A204392*  
 31 Wave
Đen  Không có  RRKWCHOUM7XH05117  VTT03JL1P52FMH005117   
 32 Yamaha Nouvo  Đỏ/ đen  93E1-085.25  RLCN5P110BY397213   5P11-397215  
 33 Wave  Xanh   77H5-6342 VTTWCH022TT*135858*  VTMNE152FMHA002236   
 34 FX  Xanh  93T9-3642  ?...?  HD1P53FMH*Y0800444*   
 35 Max  Xanh   52L3-0093 AN090G-A27781  AN090GEAV27781   
 36  Wave  Đỏ 60H7-4353  *LXDXCHL08Y6027679*  152FM*00060613*   
 37 Lắp ráp (Sanyang)  Đen  93F2-7594  Không có  C70E-8103371   
 38  Wave  Đỏ  61U2-7295  RMNWCHSMN8H027141  VHLFM152FMH-VC47141   
 39 Dream   Nâu 60N1-0249  KV100*00800824*  150FM*00348116*   
 40 Dream   Nâu  93FA-7005 DU100*200100723*  VLFPD1P52FMH-3*5A2C2346*   
41  Wave  Xanh  61E1-435.44  *VTPCH002YNS001433*  LC152FMH*01022392*  
 42 Wave  Xanh  93T5-3111  RRHWCH8RH7A018409  VTH152FMH-5018409   
 43  SYM Attila   Đỏ 59M1-820.12   RLGH125GD7D027001 VMM9BE-D027001   
 44 Honda C50  Xanh  Không có  C50-3081777  C50E-3081957   
 45 Yamaha Sirius   Trắng  Không có RLCS5C640BY451397  5C64-451398   
 46 Dream   Nâu 93F2-5358  VTMPCG001YT005071  LC150FMG*00457371*   
 47 Dream  Nâu  93T3-2355  RRKDCG0UM7XJ01008  VTT07JL1P50FMG001008   
 48 Yamaha Sirius  Đen  93H7-0445  RLCS3S3106Y069466  3S31-069466   
 49   Starfa Wave  Xanh/đen  28S1-9460 RL8WCHKHY61000161  VLF1P52FMH-C*60700161*   
 50  Dream  Nâu  93N1-6897  Không tìm thấy  1P50FMH-3*10334462*   
 51 Yamaha Sirius  Đỏ/ đen 93P1-344.08   RLCS5C630BY573208 5C63-573266   
 52 Citi CT100  Nâu  Không có   KMYCT100DYC775888  CT100E1793849   
 53 Lắp ráp (Cup)  Xanh  93CA-013.71  RRKCCB6UMHXM09116  Không có   
 54  Wave  Xanh  93CA-004.94  RL8DCB5HY01010496  RL8139FMBL5SC010496   
 55  Plish Wave  Đỏ  93H7-8475  RRKWCH5UM5X007303  VTTJL1P52FMH-3007303   
 56  Dream  Nâu  18Z5-6664   WD110*00000508* HD1P53FMH*Y0082851'8
 
 57 Dream  Nâu  93P1-149.26  YX100*200100597*  VTTNKS1P50FMG*101523*   
 58 Neva Wave   Đen 51Z5-4658  RNAWCHFNA61009218  VLF1P52FMH-360099218   
 59 Honda Wave  Đen/ trắng   93H5-5883 RLHHC09096Y013496  HC09E-6013524   
 60 SYM Attila Trắng  29T5-5222 RLGH125CD4D024605  VMEM9B024605   
 61 HonleI Wave   Xanh  93T2-2695 RMNWCH9MN6H002522  VHLFM152FMH-V102522   
 62 Lắp ráp (C70)  Xanh  Không có   C70-8440794  VDGZS150FMG-H*002248*   
 63 Hado Dream  Nâu  93H1-0655  FS100*0100726*  1P50FMG-3*10656571*   
 64 Lisohaka Wave  Đỏ  37K7-8268 VTTWCH022TT*125441*  VTT1P52FMH*125441*   
 65 LX moto Wave  Đen  93N2-7686  RRKWCH1UM8XG19088  VTT23JL1P52FMH019088   
 66 Yamaha Sirius  Đen  61F1-145.94  RLCS5C641DY055766  5C641055778   
 67 Yamaha Sirius   Đen/ trắng  93E1-051.77 RLCS5C640CY820401  5C64-820421   
 68 Daehan Dream  Nâu  37H9-8474  VDMPCG0012M013115  DGE1001024115   
 69 Honda C50  Xanh   49FB-4275 C50-5432272  C50E-5437656   
 70 Loncin Dream   Nâu 93F2-8754   FL0000124 LC150FMG*22101124*   
 71  Skygo Sirius Đen   52H3-4113 RL8WCH8HY71000572  VLF1P52FMH-3*70220572*   
 72 Dream   Nâu  93H1-2868 VHHDCG084UM072087  VHHJL150FMG00072087   
 73 Wave   Xanh 93F3-7627  NJ110*01506294*  LC152FMH*01678771*   
 74 Halim Wave   Xanh Không có  VHMDCB023HM001415  VHMCT5002015   
 75 Wave  Xanh  93P1-798.60  RLHHC1214DY689909  HC12E-5689970   
 76 Future   Đỏ 94H5-3500  RNAWCHFNA61013125  VLF1P52FMH-360103125   
 77  Honda C70  Xanh  93F1-3712  C70-1055669  C70E-1055279   
 78  Dream   Nâu  93F9-4723 RRKDCG0TT5XP05808  VTTJL1P50FMG-N005808   
 79 Hamco Dream   Nâu 93N2-1136  RMWDCG2MW9H065429  VZS150FMG*065429*   
 80 Dream  Nâu  51Z6-2355  WE110C0136820  VDGZS150FMG-E*00000033*   
 81 Wave Xanh  52H4-9611  LWCXCHL05X1070555  1P52FMH-2*99161755*   
 82 Jamoto Wave   Xanh  61V1-5154 RPHWCHBUM5H108644  VTTJL1P52FMH-X012836   
 83 Suzuki Smash  Xanh  93N3-9165  RL6BE4DH070101375  E456-101375   
 84 Camry  Xanh  60A-057.87  Không tìm thấy  5S*0977769   
 85 Lắp ráp (Hyundai)   Xanh 54S-9612  KN3HAP482VK033191  Không tìm thấy   
 86 Hyundai   Xanh 54M-3644  KMFFA17XPPU017034  D4BXP550914   
 87 Hyundai   Trắng 86C-04034  KMFAA19RPPU005717  D6BRN091882   

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến nhận lại xe ô tô, xe môtô, xe gắn máy nói trên thì Công an thị xã Bình Long sẽ ra quyết định tịch thu và đề nghị bán đấu giá sung vào công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

CABP

Tin mới
Video tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1462
  • Trong tuần: 32 476
  • Tất cả: 5890817
  

2020 @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0271.3879434 | Fax: 0271.3870196 | Email: conganbinhphuoc@gmail.com
Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Bình Phước hoặc http://conganbinhphuoc.gov.vn khi trích dẫn thông tin từ website này