Thông báo truy tìm chủ sở hữu (72 xe mô tô)
Qua công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn TTATGT, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định đã tạm giữ 72 xe môtô, xe gắn máy các loại không có giấy tờ hợp pháp. 

Công an tỉnh Bình Phước thông báo ai là chủ sở hữu những chiếc xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy có những đặc điểm trong danh sách trên thì mang toàn bộ giấy tờ hợp lệ đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Phước (số 12, Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để làm thủ tục giải quyết.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến nhận lại xe ô tô, xe môtô, xe gắn máy nói trên thì Công an tỉnh Bình Phước sẽ ra quyết định tịch thu và đề nghị bán đấu giá sung vào công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH TRUY TÌM CHỦ SỠ HỮU 
LÔ 72 XE MÔ TÔ, GẮN MÁY KHO QL13

STT   MÀU SƠN BIỂN SỐ  SK TRƯỚC GĐ  SM TRƯỚC GĐ  SK SAU GĐ  SM SAU GĐ 
 1  Vàng/đen 93PA-006.34   RPEWCB1PECA *015094* VDEJQ139FMB *015094*  Không thay đổi  Không thay đổi
 2 Đỏ/đen
 93EA-014.73 RMNSCBTN4JH 001021  VHL139FMBVT- 3301021   Không thay đổi Không thay đổi 
 3 Đen/xám
61H1-210.23
RLHJC5240DY 056410   JC52E-6085859  Không thay đổi Không thay đổi 
 4  Nâu 93F8-0535
VPDDCG033PD 004430   VPDHA150FMG *00004430*  Không thay đổi Không thay đổi 
 5 Đỏ/đen
 36P4-2521 RNUWCHAUM7A 107650   Không có  Không thay đổi Không có
 6 Trắng
 54X6-0184  RLCS5C6408Y 047098 5C64-047098
 Không thay đổi  Không thay đổi
 7 Đỏ/đen
93B1-004.97  RLCS5C640BY 431606  5C64-431613   Không thay đổi Không thay đổi 
 8 Xanh
67L3-2800
RMMWCH3MM51 300235   VDP1P52FMH 300235  Không thay đổi  Không thay đổi
 9 Đen  60V1-1607
VHTDCH0P4UM 003352   VUMHTYG150FMH *4C303354*  Không thay đổi Không thay đổi 
 10 Đen
 61L3-7136  RRHWCH2RH7A 011067 VTH152FMH-2 011067   Không thay đổi  Không thay đổi
 11 Đen/trắng
77H1-005.78
RLCS5C640BY 423592   5C64-423593  Không thay đổi  Không thay đổi
 12 Đỏ/đen
93G1-140.13  RLCS5C6J0GY 195179   5C6J-195183  Không thay đổi  Không thay đổi
 13 Đỏ  60N5-6427
RLHHC09077Y 249839   HC09E-5349961 Không thay đổi
Không thay đổi 
 14 Đen/tím
51S7-4422
VTLLCG012TL- 000590  ZS150FMG *82B01440*   Không thay đổi Không thay đổi 
 15 Xanh  61-739DA
 C50-9185280  C50E-9185043  Không thay đổi Không thay đổi 
 16  Xanh 61FH-2814
C70-8004272  C70E-8025725   Không thay đổi Không thay đổi 
 17  Đen 60N9-6135
 RLHHC09027Y 364283  HC09E-5464362  Không thay đổi Không thay đổi 
 18 Nâu
 79K7-3372 *LF3XCG4C 10687508*  1P50FMG-3 *10687508*   Không thay đổi  Không thay đổi
 19  Đen 59V1-352.36
RLHJC5210CY 246356   JC52E-4361557  Không thay đổi Không thay đổi 
 20 Đen
93T2-3180
RLHHC090X7Y 357517  HC09E-5457605  Không thay đổi
Không thay đổi 
 21  Xanh/xám 81T1-091.59  RLHJC5326CY 025562   JC54E-0049872  Không thay đổi Không thay đổi 
 22  Xanh 93T9-4284
RLCS5C6308Y 153639   5C63-153639  Không thay đổi Không thay đổi 
 23 Nâu
93P1-092.81
RMNDCH6MN9H 026706   VHLFM152FMH-V 00326706  Không thay đổi Không thay đổi 
 24 Nâu
 34K2-1270 *LXDXCGL04Y 2071195*  LC150FMG *02071195*
 Không thay đổi Không thay đổi
 25 Nâu
 54P4-5954 RLGDSB6UM7H 015916   VMSA4B-H 015916  Không thay đổi Không thay đổi
 26 Đỏ/đen
 93C1-256.32 RLHJA3644KY 019393   JA36E-0768602  Không thay đổi Không thay đổi 
 27 Xanh
 62K4-7520  VTTWCH022TT *049028*  Không có  Không thay đổi Không có
 28 Đen/xám
 28H1-211.65 RLCS5C6J0FY 140963   5C6J-140972  Không thay đổi Không thay đổi 
 29 Nâu
 93F5-7419 VMEPCG 00221027547   SD026515  Không thay đổi Không thay đổi 
 30 Đỏ/đen
38N5-2357   RLCM23B308Y 006987  23B3-006987  Không thay đổi Không thay đổi 
 31 Đỏ/đen
 83P3-051.88 RLHJA3820GY 012752   JA38E-0036860  Không thay đổi Không thay đổi 
 32 Cam/trắng
93T3-2155  RLCS5C6107Y 141948   5C61-141948  Không thay đổi Không thay đổi 
 33 Đen
 61L9-8278  RLHJF18068Y 686846  JF18E-5291186  Không thay đổi  Không thay đổi
 34 Đỏ/đen
 37L1-002.81  RLHJC4326BY 055492  JC43E-5962694  Không thay đổi Không thay đổi 
 35 Nâu
 47K8-0715 VFYDCG022FY 000105   JL1P50FMG-2 *2002025605*  Không thay đổi Không thay đổi 
 36 Đỏ
 61H6-5986 VDEPCH0071D *001726*   VDE1P53FMH *001726*  Không thay đổi Không thay đổi 
 37 Đen
93T3-0713  RLSBE4DJ 070113744   E455-113744  Không thay đổi Không thay đổi 
 38 Đen/trắng
93C1-020.45   RLHJC5261DY 180283  JC52E-1120332  Không thay đổi Không thay đổi
 39  Đỏ/đen  93E1-046.59 RLCS5C640CY 782456   5C64-782463  Không thay đổi Không thay đổi 
 40 Đen/xám
 93N1-5177 RLCS16S109Y 040229   16S1-040236  Không thay đổi Không thay đổi 
 41 Đen
 73N4-2812  RRKWCH9UM5X 000436  VTT1P50FMG *060869*  Không thay đổi Không thay đổi 
 42 Xanh/trắng
 93B1-113.95 RLSCF4EE0E 0109501  F4E4-134584   Không thay đổi Không thay đổi 
 43 Đen
 93E1-130.22 RLCUE1710FY 001122   E3T6E-001172  Không thay đổi Không thay đổi 
 44 Đen/xám
 93T6-5605 RLHHC12098Y 086953   HC12E-0167349  Không thay đổi Không thay đổi 
 45 Xanh
 55X8-9369 RMPWCH5MP6A 011237   LC150FMG *01264008*  Không thay đổi Không thay đổi 
 46  Đen/xám  93P1-048.92 RLGSC10KHBH 059914  VMSACB-H 059914   Không thay đổi Không thay đổi 
 47  Xanh/xám 69E1-175.82   RLHHC1215DY 393572  HC12E-5393570  Không thay đổi Không thay đổi 
 48 Đen
93E1-060.70   RLCS5C640AY 345204 5C64-345201   Không thay đổi Không thay đổi 
 49 Đen/đồng
 84K7-3966 RMNWCHSMN7H 010816  VHLFM152FMH-VA 40816   Không thay đổi Không thay đổi 
 50 Trắng
 93E1-142.86 RLHJF1804AY 282479   JF27E-0325527  Không thay đổi Không thay đổi 
 51 Xanh
93C1-131.86  RLHHC12139Y 034664
HC12E-1234695   Không thay đổi  Không thay đổi
 52 Đỏ
 48B1-327.55  VLKPCH022LK *045730* VLKZS1P50FMH *00045730*   Không thay đổi  Không thay đổi
 53 Xanh
53Y9-7159
LGNXCHLX 30110000068  1P53FMH 10000068
 Không thay đổi Không thay đổi 
 54 Đỏ/đen
 93K1-001.16  RLCN5P110AY 287573 5P11-287577
 Không thay đổi  Không thay đổi
 55 Đỏ/đen
 93R1-2719  RLCS5C640AY 354202 5C63-065607
 Không thay đổi  Không thay đổi
 56 Đen
 75K5-4321 RLCN2B5607Y 036510   2B56-036510 Không thay đổi  Không thay đổi
 57 Đen
 62M3-4589  CD50-1317642 CD50E-1317614  Không thay đổi   Không thay đổi
 58 Đỏ/trắng
 61L8-3416 RRKWCH0UM7XN 02627  VTT06JL1P52FMH 002627   Không thay đổi  Không thay đổi
 59 Xanh
51Y7-7889  VDPWCH0A4DP 434337  VUMDPYG150FMH *4D201337*
 Không thay đổi  Không thay đổi
 60 Xanh
51T6-6551   LY000310  LY000310  Không thay đổi  Không thay đổi
 61 Đỏ
60B1-442.24   C70-5403665 C70E-1214775
 Không thay đổi  Không thay đổi
 62 Vàng/đen
93F8-2273
 RLCN5VD104Y 031244 5VD1-31244
 Không thay đổi  Không thay đổi
 63 Nâu
 93F3-6655 LWAXCGL32YA 101394  1P50FMG-3 *10125944*
 Không thay đổi  Không thay đổi
 64 Đỏ
 93F8-6076  C70-8445747 C70E-8596446
 Không thay đổi  Không thay đổi 
 65 Đỏ
 98L2-4965  VLKWCH013LK *071384* VLK1P50FMH *00071384*
 Không thay đổi  Không thay đổi
 66 Đỏ
 93H4-3677 RPHWCHPUM5H 005205  RPTDS152FMH 00005205
 Không thay đổi  Không thay đổi
 67  Xanh/trắng  93N2-8653 RLCS5C6409Y 199531  5C64-199531
 Không thay đổi  Không thay đổi
 68 Vàng
 Không có RU120U-A27579   F124-127579  Không thay đổi  Không thay đổi
 69 Vàng
Không có  PMSRU120U23A 51245   F124-151257  Không thay đổi  Không thay đổi
 70 Đen
Không có  RU120U-A25096   F124-125096 Không thay đổi
 Không thay đổi
 71 Không áo
Không có   PMYKE0600H 0199720  E101EK199720  Không thay đổi  Không thay đổi
 72 Đen/vàng
Không có  AF67-1217993   AF67E-1317987  Không thay đổi  Không thay đổi


CABP


Tin mới
Video tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1225
  • Trong tuần: 32 239
  • Tất cả: 5890580
  

2020 @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0271.3879434 | Fax: 0271.3870196 | Email: conganbinhphuoc@gmail.com
Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Bình Phước hoặc http://conganbinhphuoc.gov.vn khi trích dẫn thông tin từ website này