Thông báo truy tìm chủ sở hữu (80 xe mô tô)
Qua công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn TTATGT, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định đã tạm giữ 80 xe môtô, xe gắn máy các loại không có giấy tờ hợp pháp tại kho QL13.

Công an tỉnh Bình Phước thông báo ai là chủ sở hữu những chiếc xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy có những đặc điểm trong danh sách trên thì mang toàn bộ giấy tờ hợp lệ đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Phước (số 12, Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để làm thủ tục giải quyết.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến nhận lại xe ô tô, xe môtô, xe gắn máy nói trên thì Công an tỉnh Bình Phước sẽ ra quyết định tịch thu và đề nghị bán đấu giá sung vào công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH TRUY TÌM CHỦ SỠ HỮU 
LÔ 80 XE MÔ TÔ, GẮN MÁY KHO QL13

STT   NHÃN HIỆU  MÀU SƠN BIỂN SỐ  SK TRƯỚC GĐ  SM TRƯỚC GĐ  SK SAU GĐ  SM SAU GĐ 
 1  Havico Wave Xanh   81H7-6133  VKVDCH045UM 603541 VKV1P52FMH-H 603541 Không thay đổi   Không thay đổi  
 2 Lifan Wave  Xanh   53Y9-4488  VFCPCH0A2YF 011991  1P50FMH *10009581* Không thay đổi   Không thay đổi 
 3 VMEP Dream   Nâu  93N1-9985  RLGSB10AH9H 009002  VMSB8A-H009002  Không thay đổi  Không thay đổi  
 4  Loncin Wave  Xanh  63H6-9549 DU110 *200060667*  LC152FMH *00010667*   Không thay đổi  Không thay đổi  
 5  Yamaha Mio  Nâu  Không có RLCM5WPA05Y 003939   5WPA-03939  Không thay đổi  Không thay đổi  
 6 Yamaha Sirius   Đen/ trắng 93E1-136.43  RLHHC1253FY 101357  HC12E-7101483   Không thay đổi  Không thay đổi  
 7 Yamaha Sirius  Đen/ Vàng  93T4-9522 RMWWCHTMW7H 078616  VZS152FMH *078616*   Không thay đổi  Không thay đổi  
 8  Yamaha Gravita  Đen/ Đỏ 93N1-3449  RLCJ5B9609Y 055591  RLCJ5B9609Y 055591   Không thay đổi  Không thay đổi  
 9 Honda Wave   Đen/ Đỏ  70B1-049.03  RLHHC09087Y 353840 HC09E-5453879   Không thay đổi  Không thay đổi  
 10  Future  Đen/ Vàng  60K8-3099 LF3PCK0A *10221554*  1P53FMH *10221969*  Không thay đổi  Không thay đổi  
 11  Honda Wave Đen/ Đỏ   61G1-342.03 RLHJC5241DY 019060  JC52E-6029382   Không thay đổi  Không thay đổi  
 12  Honda Future  Hồng 71C1-447.40 VDTDCG052DT 002537  VDTDCG052DT 002537  Không thay đổi  Không thay đổi  
 13 Honda Future   Nâu  60F2-338.03  RLHJC530XCY 047157  JC53E-0047142  Không thay đổi  Không thay đổi  
 14 Yamaha Jupiter  Xanh/ Xám  93B1-212.71  RLCUE1340HY 039177 E3S1E-072831   Không thay đổi  Không thay đổi  
 15  Yamaha Nouvo  Trắng/ Đỏ  36B2-593.46 RLCN1DB10CY 119230  1DB1-119239  Không thay đổi   Không thay đổi 
 16 Wave   Đen  60Y5-6567 RN8DCHHN88B 454978  VZS152FMH *454978*  Không thay đổi  Không thay đổi  
 17 Spari Wave  Đỏ/ đen  93H6-9548  RMNWCHCMN5H 002106
VVCLC152FMH 00002106  Không thay đổi   Không thay đổi 
 18 Honda Blade  Đỏ/ đen   93C1-172.72 RLHJA3645GY 025825  JA36E-0451712   Không thay đổi  Không thay đổi  
 19 Lifan Dream  Nâu  93F2-4374  LLCLXL 30411010346  LC150FMG *01154846*  Không thay đổi  Không thay đổi  
 20 CPI Wave  Đỏ   63B6-385.60 VTADCG012TA-003159  150FMG *02502697*  Không thay đổi  Không thay đổi  
 21  Honda Wave  Đỏ 36K9-6690   RLHHC09075Y 527118 HC09E-5046666   Không thay đổi  Không thay đổi  
22   Glad Wave Xanh   86H5-3336 RRKWCHCUM5X 001060   VTTJL1P52FMH-4 001060  Không thay đổi  Không thay đổi  
 23  Glad Wave  Xanh  61-633.DV C50-9844319  C50E-9844367   Không thay đổi  Không thay đổi  
24   Fimex Jupiter Đỏ   61T4-0741 VFMDCG014FM *000286*  VLF1P50FMG-3 *30032980*   Không thay đổi  Không thay đổi  
25  Lắp rắp (Dream)   Nâu  69F4-1148  Không tìm thấy LC150FMG 0800258   Không tìm thấy Không thay đổi  
26  Honda Wave   Xanh/xám  60F2-524.37  RLHJA3901HY 131974  JA39E-0132017  Không thay đổi  Không thay đổi  
 27  Lắp rắp (Dream)  Nâu  60N5-1645 RMKDCG3UM6K 305834   Không có  Không thay đổi    Không có
 28 Sufat Wave  Đỏ  64V1-8418   RLPWCHKUM6B 005020 VZSJM150FMH *00000266*   Không thay đổi  Không thay đổi  
 29 Jargon Wave  Xanh/đen  93T2-0410   RNDWCH1ND61R 07399 VDGZS152FMH-JA *00007399*   Không thay đổi  Không thay đổi  
 30 Cup FA Wave   Đen 93H5-7521  RPDWCH8PD5A0C 4137  VLFPD1P52FMH-3 *5A2C4137*  Không thay đổi   Không thay đổi
 31  Yamaha Sirius Đỏ/ đen  93E1-242.10  RLCUE3220KY 131508  E3X9E-662162   Không thay đổi  Không thay đổi
 32  Honda Wave  Đen 74H3-7951  RLHHC09087Y 428164  HC09E-5527421   Không thay đổi  Không thay đổi
 33  Lắp ráp (CD50)  Đen 93S1-1998   CD50-1308741 VME152FMH-B 016319  Hàn thanh kim loại số không đổi  Không thay đổi 
 34 Yamaha Taurus  Xanh/đen   94B1-237.28 94B1-237.28  E3T6E-063015   Không thay đổi Không thay đổi 
 35 Yamaha Sirius  Đỏ/ đen  66B1- 226.50   RLCS1FC30EY 091133  1FC3-091007  Không thay đổi Không thay đổi 
 36 Yamaha Taurus   Đen  93P1-658.06 RLCS16S208Y 002380  16S2-002380   Không thay đổi Không thay đổi 
 37  Honda Airblade Đen/ xám  52L9-7957   RLHJF1809AY 065994 JF27E-0067750   Không thay đổi Không thay đổi 
 38 Hado Dream   Nâu  93F3-9163  DR100 *10345187* 1P50FMG-3 *10345187*  Không thay đổi Không thay đổi 
 39 Loncin Dream   Nâu  72H3-2658  VNSPCG0051S 201470  LC150FMG *02044933*  Không thay đổi Không thay đổi 
 40 Majerty Wave  Xanh   93H2-7213  VLMDCH022HV 065987 VTT1P52FMH *065987*  Không thay đổi Không thay đổi 
 41 Yamaha Sirius   Đỏ/ đen 83P3-496.93  RLCUE3220JY 081060   83P3-496.93  Không thay đổi Không thay đổi 
42   Loncin Dream  Nâu  93F4-7608 AM100 *01026490*   LC150FM *01026490*  Không thay đổi  Không thay đổi
 43  SYM Attila Xanh   61D1-312.66  RLGKA11CDCD 017847 VMVUAC-D017847   Không thay đổi  Không thay đổi
 44 Honda Blade   Đen/ trắng  93E1-166.69 RLHJA3630GY 010706  JA36E-0440520   Không thay đổi  Không thay đổi
 45 Lắp ráp (Wave)  Đỏ  61N5-6015  RPHWCHSUM5H 067224  Không có  Không thay đổi  Không có 
 46 Yamaha Sirius  Đỏ/ đen   70H1-284.84 RLCS5C630AY 406467  5C63-406518   Không thay đổi Không thay đổi 
 47 Loncin Dream   Nâu  66K1-2859  *LWXCHL 00001206* LC150FMG *01049888*  Không thay đổi Không thay đổi 
 48  Loncin Wave  Đỏ/ đen  61L3-5830  RRHWCH9RH7A 006924 VTH152FMH-6 006924   Không thay đổi Không thay đổi 
 49  Wave  Đen 93T6-2047  RMEWCHCME8A 021898  VME152FMH-C 021898  Không thay đổi Không thay đổi 
 50  Sadoka Wave  Đen  70L2-3207  RMNWCHSMN7H 000348  VHLFM152FMH-V 340348  Không thay đổi Không thay đổi 
 51  Yamaha Sirius  Đỏ/ đen  93E1-087.81 RLCS5C6K0DY 059050  5C6K-059069   Không thay đổi Không thay đổi 
 52  Yamaha Jupiter  Đen/ Vàng  93B1-096.62  RLCJ5VT204Y 081832  5VT2-81832  Không thay đổi Không thay đổi 
 53  Yamaha Gravita  Đỏ/ đen  93N2-8135  RLCJ5B9609Y 093003  5B96-093006  Không thay đổi Không thay đổi 
 54 Lắp ráp (Dream) Nâu 93N4-4164  RRKDCG1UMAXT 04123  VTT32JL1P50FMG 004123  Hàn thanh kim loại số không đổi  Không thay đổi
 55  Drean  Nâu 53R6- 5057  *LXDXCGL07Y 1851348*   LC150FMG *01851348* Không thay đổi Không thay đổi 
 56  Yamaha Sirius  Đỏ/ đen 93P1-183.41   RLCS5C630BY 509914 5C63-509960   Không thay đổi Không thay đổi 
 57 Yamaha Sirius   Đỏ/ đen  93B1-045.44 RLCS5C630BY 584985  5C63-585042   Không thay đổi Không thay đổi 
 58 Yamaha Nouvo  Trắng/ đen  93B1-038.42  RLCN5P110BY 411812  5P11-411813 Không thay đổi  Không thay đổi 
 59  Honda C50 Đen   67FE- 2150 C50YK043117   C50E-037779 Không thay đổi  Mài mòn, đục mới 
 60 Yamaha Sirius Đen/ Xám  93P1-990.72  RLCS5C6308Y 057341  5C63-057341   Không thay đổi Không thay đổi 
 61  Yamaha Sirius Xanh  61H1-369.20  RLCS5C630AY 399819  5C63-399879   Không thay đổi Không thay đổi 
 62 Havico Dream   Cam/ Nâu  93F6- 4760 VKVLCG02KV 200642   VHV1P50FMG 200642  Không thay đổi Không thay đổi 
 63  Majesty Wave  Xanh 93F9- 4143  VTTWCH022TT *096715*  VTT1P52FMH *096715*   Không thay đổi Không thay đổi 
 64  Honda Wave Đen/ xám   37L1-324.54  RLHJC5263DY 065295 JC52E-1204880   Không thay đổi Không thay đổi 
 65 Wave  Xanh 93N1- 2670   RRKWCH2UM8XM 02011  RRKWCH2UM8XM 02011  Không thay đổi Không thay đổi 
 66  Lifan Sirius  Đỏ/ Đen  69AD-034.17 RL8SCB9UMH 1000449  RL8139FMBY2SH 900449   Không thay đổi Không thay đổi 
 67 Yamaha Sirius Đen/ Đỏ  93E1-119.78 RLCS5C640AY 379861 5C64-379853  Không thay đổi Không thay đổi 
 68  Loncin Dream Nâu  61H1-3666 LGJ100 *00196531*  LC150FMG *00644032*   Không thay đổi Không thay đổi 
 69 Honda Airblade   Đỏ 61G1-151.03  RLHJF2700BY 082515   JF27E-0813457  Không thay đổi Không thay đổi 
 70 Yamaha Sirius   Nâu 93E1-162.32   RLCUE3220HY 023375  E3X9E-085525  Không thay đổi Không thay đổi 
 71 Dream   Nâu  61H2-2153 KDF100-1000755  KDE100 1000755   Không thay đổi Không thay đổi 
 72 Yamaha Exciter Đỏ/ đen  93P1- 252.29   RLCE55P10BY 045177 55P1-045178   Không thay đổi Không thay đổi 
 73  Wave  Đỏ  61H8-2057  VDPPCG0022P-203706 VDP1P50FMG 202706   Không thay đổi Không thay đổi 
 74  Loncin Dream Nâu   93F3- 4504  LWAXCGL32YA *000005947*   Không thay đổi Không thay đổi 
 75 Loncin Wave   Đỏ  Không có  VTMPCG0012T 003023 LC150FMG *02166558*  Không thay đổi Không thay đổi 
 76 Lifan Wave   Đen 93P1- 842.93  RL8WCHNHY 91001073  VLF1P52FMH-3 *90001073*   Không thay đổi Không thay đổi 
 77 Honda C50   Xanh 50CB-3300   C50-A001555  57 878EF  Không thay đổi Không thay đổi 
 78 Sadoka Wave  Xanh  93H6- 6422 RPDDCH2PD5A 007873  VLFPD1P52FMH-3 *50007873*   Không thay đổi Không thay đổi 
 79 Fashion Dream  Nâu 93P2- 065.46  VTLDCG033TL-001725   VTLZS150FMG-2 00001725  Không thay đổi Không thay đổi 
 80  Loncin Dream Nâu   61H1-8082 NJ200019502  LC152FMG-1-A *00019502*   Không thay đổi Không thay đổi 

CABP

Tin mới
Video tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1371
  • Trong tuần: 32 385
  • Tất cả: 5890726
  

2020 @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0271.3879434 | Fax: 0271.3870196 | Email: conganbinhphuoc@gmail.com
Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Bình Phước hoặc http://conganbinhphuoc.gov.vn khi trích dẫn thông tin từ website này