Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn
Lượt xem: 57
Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư, các nguồn kinh phí năm 2023 và rà soát xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại đểm cầu Công an tỉnh, Đại tá Buì Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự hội nghị.

Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp và Công an các địa phương rất quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, trong đó có việc đảm bảo trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho lực lượng Công an xã, thị trấn. Công an các địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng và chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương bố trí quỹ đất, hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nơi ăn, ở sinh hoạt cho CBCS công an cấp xã.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh

anh tin bai

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả và kiến nghị tại hội nghị trực tuyến

Năm 2023 công an tỉnh Bình Phước được Bộ công an bố trí vốn cho 3 dự án  đầu tư xây dựng, vốn kinh phí 75 tỷ đồng, gồm dự án Công an huyện Bù Đăng 14 tỷ đồng, dự án Công an thị xã Bình Long 26 tỷ đồng, dự án cơ Trại tạm giam Công an tỉnh 35 tỷ đồng. Đến nay tiến độ giải ngân các dự án đạt trên 70%. Căn cứ kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh đã có báo cáo UBND tỉnh xin phê duyệt Đề án Công an xã và triển khai thực hiện theo lộ trình  đảm bảo đến hết năm 2025 hoàn thành việc đầu tư cơ sở vật chất Công an xã, thị trấn theo nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương. Trong điều kiện nguồn kinh phí địa phương còn khó khăn, hạn hẹp Công an tỉnh kiến nghị Bộ Công an quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng 60 nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023; đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã theo tiêu chuẩn định mức quy định…
 

anh tin bai

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ giải ngân và xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn; chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể và cá thể hoá trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ được giao; có tư duy mới, cách làm mới sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ những tháng đầu của năm; thúc đẩy giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực, lãng phí. Bộ trưởng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương, quyết tâm cao, quyết liệt trong nhiệm vụ công tác giải ngân. Phải xem công tác giải ngân, xây dựng Công an xã, thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023; phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư và các nguồn kinh phí; hoàn thành 100% xây dựng nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn…


 
Ngọc Huấn