Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 398
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ tư pháp V/v hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Nay Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước, thông báo kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung cụ thể sau:

1. Người có tài sản: PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Đại diện: Ông  Phan Văn Tấn Chức vụ: Trưởng phòng

- Địa chỉ: Số 12, Đ.Trần Hưng Đạo, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, T.Bình Phước.

2. Thông tin về tài sản: Lô 17 phương tiện các loại. Trong đó: 05 xe mô tô các loại bán dạng đăng ký và 11 xe mô tô, 01 xe ô tô tải ben loại 15.000kg (đã hết niên hạn sử dụng) không còn giá trị lưu hành, cấm lưu hành bán dạng không được đăng ký lưu hành.

Giá khởi điểm: 445.000.000 đồng (Bốn trăm, bốn mươi lăm triệu đồng). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

a. Về cơ sở vật chất

STT

Trang thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Máy tính (Laptop)

Cái

02

2

Micro

Cái

02

3

Đồng hồ đếm thời gian

Cái

01

4

Chuông báo

Cái

01

5

Loa

Cái

01

6

Máy in

Cái

01

7

Máy chiếu

Cái

01

8

Màn chiếu

Cái

01

b. Về nhân sự:

- Đấu giá viên: 

Số lượng: 01 người. 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật trở lên.

- Thư ký cuộc đấu giá:

Số lượng: 01 người. 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành kinh tế hoặc Cử nhân luật trở lên.

- Nhân viên phụ việc:

Số lượng: 02 người. 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành kinh tế hoặc Cử nhân luật trở lên.

- Nhân viên bảo vệ: 01 người.

c. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

d. Có phương án đấu giá khả thi, có năng lực, kinh nghiệm, uy tín.

đ. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý.

e. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

Từ 14 h 30 phút ngày  04/05/2022 đến 14 h 30 ngày 09/05/2022.

Hồ sơ gồm: 01 bản chính, 01 bản chụp.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Đội xử lý vi phạm- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước, Số 12, Đ.Trần Hưng Đạo, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, T.Bình Phước.

Trân trọng cảm ơn!

Phòng CSGT