Thông tin đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
Lượt xem: 581

STT

Đơn vị

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại cơ quan

Email

I. CÔNG AN CẤP TỈNH

1

Công an tỉnh Bình Phước

12 Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.879.434

congan@binhphuoc.gov.vn

1.1

Phòng Xuất nhập cảnh

12 Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0849.353.637

xncbinhphuoc@gmail.com

1.2

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

12 Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0693.466.411

pc06catbinhphuoc@gmail.com

1.3

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH

Khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.888.675

93.PC07BinhPhuoc@gmail.com

1.4

Phòng Cảnh sát Giao thông

Số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0947.809.393

pc08binhphuoc93@gmail.com

1.5

Phòng Tổ chức cán bộ

12 Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.461.310

Binhphuoc.px01@gmail.com

1.6

Phòng Thanh tra

12 Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.860.000

nguyenhuyttcat@gmail.com

II. CÔNG AN CẤP HUYỆN

1

Công an thành phố Đồng Xoài

Số 1167, đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.879.750

catpdongxoai.bp1167@gmail.com

1.1

Đội CSGT

Số 1167, đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0947.306.161

doicsgtdongxoai@gmail.com

1.2

Đội CSQLHC về TTXH

Số 1167, đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.879.750

dongxoai.qlhc@gmail.com

2

Công an huyện Phú Riềng

Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.705.345

binhtrinh529@gmail.com

2.1

Đội CSGT

Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.737.868

csgtphurieng@gmail.com

2.2

Đội CSQLHC về TTXH

Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.737.989

qlhcphurieng@gmail.com

3

Công an huyện Bù Gia Mập

Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

02713.727.078

Conganhuyenbgm@gmail.com

3.1

Đội CSGT

Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

0976.327.782

csgt.cah.bugiamap@gmail.com

3.2

Đội CSQLHC về TTXH

Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

02713.727.023

Csqlhcbugiamap@gmail.com

4

Công an thị xã Phước Long

Đường cách mạng tháng 8- khu phố 5- P. Long thủy- TX Phước Long- Tỉnh Bình Phước

02713.709.179

 

vanphongCAPL.@gmail.com

4.1

Đội CSGT

Đường cách mạng tháng 8- khu phố 5- P. Long thủy- TX Phước Long- Tỉnh Bình Phước

0918.753.002

93phuoclong@gmail.com

4.2

Đội CSQLHC về TTXH

Đường cách mạng tháng 8- khu phố 5- P. Long thủy- TX Phước Long- Tỉnh Bình Phước

0982.775.134

Phuoclong.qlhc@gmail.com

5

Công an huyện Bù Đăng

Đường Lý Thường Kiệt, Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.504.000

Cabudang.bp@gmail.com

5.1

Đội CSGT

Đường Lý Thường Kiệt, Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.974.559

csgtbudang@gmail.com

5.2

Đội CSQLHC về TTXH

Đường Lý Thường Kiệt, Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.504.000

qlhcbudang@gmail.com

6

Công an huyện Đồng Phú

Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

02713.832.157

tonghopdongphu@gmai.com

6.1

Đội CSGT

Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0918.422.644

vietanhcadp@gmai.com

6.2

Đội CSQLHC về TTXH

Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0973.884.685

qlhcdongphu@gmail.com

7

Công an thị xã Chơn Thành

Phan Đình Giót, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.668.323

catxchonthanh.bp@gmail.com

7.1

Đội CSGT

Phan Đình Giót, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.625.999

csgtttchonthanh@gmail.com

7.2

Đội CSQLHC về TTXH

Phan Đình Giót, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.625.999

doicanhsatquanlyhanhchinhcahct@gmail.com

8

Công an huyện Hớn Quản

Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước

02713.632.171

Cabinhphuoc.cahonquan@gamail.com

8.1

Đội CSGT

Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước

02713.632.171

Honquan.qlhc@gmail.com

8.2

Đội CSQLHC về TTXH

Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước

02713.632.171

Honquan.csgt@gmail.com

9

Công an thị xã Bình Long

Số 01, đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

02713.666.314

catx.txbl@binhphuoc.gov.vn

9.1

Đội CSGT

Số 01, đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

0945.087.440

doicsgtbinhlong@gmail.com

9.2

Đội CSQLHC về TTXH

Số 01, đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

0949.874.854

qlhcbinhlong@gmail.com

10

Công an huyện Lộc Ninh

01 Phan Chu Trinh, khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.568.930

conganhuyenlocninh.bp@gmail.com

10.1

Đội CSGT

01 Phan Chu Trinh, khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.507.113

Csgtlocninhbp@gmail.com

10.2

Đội CSQLHC về TTXH

01 Phan Chu Trinh, khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

0387.427.574

doicsqlhccahln@gmail.com

11

Công an huyện Bù Đốp

56, đường Nguyễn Huệ, KP. Thanh Bình, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

02713.503.113

cahbudop.binhphuoc@gmail.com

11.1

Đội CSGT

56, đường Nguyễn Huệ, KP. Thanh Bình, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

0866.221.518

Csgt.budop.binhphuoc@gmail.com

11.2

Đội CSQLHC về TTXH

56, đường Nguyễn Huệ, KP. Thanh Bình, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

02713.564.678

Csqlhc.budop.binhphuoc@gmail.com

III. CÔNG AN CẤP XÃ

1

Công an phường Tân Phú

Số 27, đường Trần Phú, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

2713.881.206

Conganphuongtanphu.dx.bp@gmail.com

2

Công an phường Tân Bình

Đường Hùng Vương, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.881.191

conganphuongtanbinhdongxoai@gmail.com

3

Công an phường Tân Thiện

Số 1030, đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Phước Thọ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.884.787

Captanthien1030@gmail.com

4

Công an phường Tân Đồng

Đường Nguyễn Trường Tộ, khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tình Bình Phước

02713.881.176

Conganphuongtandong@gmail.com

5

Công an phường Tân Xuân

Số 133, Tổ 2, khu phố Suối Đám phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.879.696

Congantanxuandongxoaibp.25204@gmail.com

6

Công an phường Tiến Thành

Đường QL 14, khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.890.223

Captienthanhdx@gmail.com

7

Công an xã Tiến Hưng

Đường ĐT 741, ấp 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.879.376

Tienhung.25213@gmail.com

8

Công an xã Tân Thành

Đường QL14, ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.814.079

Caxtanthanhdx@gmail.com

9

Công an xã Long Hưng

Thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.776.141

CAXlonghungBP@gmail.com

10

Công an xã Long Hà

Thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.776.139

Conganxalongha98@gmail.com

11

Công an xã Long Bình

Thôn 1, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.731.192

Calongbinh@gmail.com.vn

12

Công an xã Long Tân

Thôn 3, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.776.338

Caxlongtan@gmail.com

13

Công an xã Bù Nho

Thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.776.004

Conganxabunho@gmail.com

14

Công an xã Phú Riềng

Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.777.733

CAXphurieng@gmail.com

15

Công an xã Phú Trung

Thôn Phú Tâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.753.014

Conganxaphutrung2023@gmail.com

16

Công an xã Phước Tân

Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.736.411

CAXphuoctan@gmail.com

17

Công an xã Bình Sơn

Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.746.215

CABinhSon@gmail.com

18

Công an xã Bình Tân

Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

02713.745.127

Conganxabinhtan23@gmail.com

19

Công an xã Đa Kia

Thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

02713.710.004

congandakia2022@gmail.com

20

Công an xã Phú Nghĩa

Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

0868.715.179

conganxaphunghia123@gmail.com

21

Công an xã Bù Gia Mập

Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

02713.724.096

Conganxabgm113@gmail.com

22

Công an xã Đắk Ơ

QL14C, thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

0934.000.016

caxdako@gmail.com

23

Công an xã Phước Minh

Thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

02713.761.234

conganxaphuocminhbgmbp@gmail.com

24

Công an xã Bình Thắng

Thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

0966.118.136

conganbinhthang@gmail.com

25

Công an xã Đức Hạnh

Thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

02713.716.154

conganxaduchanh@gmail.com

26

Công an xã Phú Văn

Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

02713.717.718

CAXphuvan2022@gmail.com

27

Công an phường Long Thủy

Đường Lý Thái Tổ, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

02713.780.766

conganphuonglongthuy@gmail.com

28

Công an phường Thác Mơ

Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thác Mơ,thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

02713.778.357

capthacmophuoclong@gmail.com

29

Công an phường Sơn Giang

Đường Tôn Đức Thắng, KP Bình Giang 2, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

02713.778.408

capsg2023@gmail.com

30

Công an phường Long Phước

Đường Phạm Hùng, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

02713.773.473

conganphuonglongphuoc@gmail.com

31

Công an phường Phước Bình

Số 5 đường Thống Nhất, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

02713.775.015

conganphuongphuocbinh@gmail.com

32

Công an xã Long Giang

Số 4, đường Điện Biên Phủ, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

02713.736.037

conganxaphuoctin@gmail.com

33

Công an xã Phước Tín

Đường Tôn Đức Thắng, thôn Nhơn Hòa 1, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

02713.756.473

conganxalonggiang@gmail.com

34

Công an thị trấn Đức Phong

Số 19, Đường Hùng Vương, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.974.100

Conganthitranducphong12345@gmail.com

35

Công an xã Nghĩa Bình

Thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.504.612

Nghiabinh25424@gmail.com

36

Công an xã Bom Bo

Thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.957.819

conganxabombo@gmail.com

37

Công an xã Nghĩa Trung

Thôn 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.504.023

caxnghiatrung@gmail.com

38

Công an xã Bình Minh

Thôn 3, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02712.467.999

caxbinhminhbudang@gmail.com

39

Công an xã Thọ Sơn

Thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.504.112

Caxthoson99@gmail.com

40

Công an xã Đường 10

Thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02712.240.999

Conganxaduong10@gmail.com

41

Công an xã Đắk Nhau

Thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02712.200.939

Conganxa939@gmail.com

42

Công an xã Đồng Nai

Thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.504.007

Congandongnai007@gmail.com

43

Công an xã Phước Sơn

Thôn 4, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.604.456

conganphuocson@gmail.com

44

Công an xã Đăng Hà

Thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

0263.3965.031

caxdangha@gmail.com

45

Công an xã Minh Hưng

Thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02716.505.113

Caxminhhung25408@gmail.com

46

Công an xã Thống Nhất

Thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.974.113

Caxthongnhat2023@gmail.com

47

Công an xã Đức Liễu

Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.997.285

conganxaduclieu@gmail.com

48

Công an xã Phú Sơn

Thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.604.113

caxphuson@gmail.com

49

Công an xã Đoàn Kết

Thôn 7, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

02713.742.745

doanketconganxa@gmail.com

50

Công an xã Đồng Tâm

ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

02716.282.345

caxdongtamdongphu@gmail.com

51

Công an xã Đồng Tiến

ấp 3, xã Đồng tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0989.682.567

conganxadongtiendpbp@gmail.com

52

Công an xã Tân Tiến

ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0989.423.133

conganxatantien26@gmai.com

53

Công an xã Tân Lập

ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0966.767.008

conganxatanlapdp@gmail.com

54

Công an xã Tân Hòa

ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0966.323.293

caxtanhoadp@gmail.com

55

Công an xã Tân Hưng

ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

02713.835.066

caxtanhungdp@gmail.com

56

Công an xã Tân Phước

ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

02713.502.505

conganxatanphuocdpbp@gmail.com

57

Công an xã Tân Lợi

ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

02713.831.029

conganxatanloibp@gmail.com

58

Công an xã Thuận Phú

ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

02713.819.361

caxthuanphudongphu@gmail.com

59

Công an xã Thuận Lợi

ấp Thuận Hoà 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0986.103.738

conganxathuanloi@gmail.com

60

Công an thị trấn Tân Phú

Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

02713.832.217

TCATTtanphudpbp@gmail.com

61

Công an phường Hưng Long

Khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.667.247

caphunglong@gmail.com

62

Công an phường Thành Tâm

Khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.668.838

conganphuongthanhtam@gmail.com

63

Công an phường Minh Long

Khu phố 2, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.637.076

conganpminhlong@gmail.com

64

Công an phường Minh Hưng

Tổ 4, khu phố 3B, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.644.114

conganpminhhung@gmail.com

65

Công an phường Minh Thành

Tổ 2, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.640.543

capminhthanh.ct.bp@gmail.com

66

Công an xã Nha Bích

Tổ 1, ấp 5, xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.643.990

caxnhabich@gmail.com

67

Công an xã Minh Thắng

Tổ 1, ấp 4, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.663.736

conganminhthang@gmail.com

68

Công an xã Minh Lập

Tổ 1, ấp 1, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.663.026

conganminhlap.hct@gmail.com

69

Công an xã Quang Minh

ấp Bào Teng, xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

02713.603.113

caxquangminhchonthanh123@gmail.com

70

Công an xã Tân Hiệp

Tổ 1, ấp 7, xã Tân Hiệp, Hớn Quản, Bình Phước

02713.621.254

caxtanhiephonquanbinhphuoc@gmail.com

71

Công an xã An Phú

Tổ 4, ấp Phố Lố, xã An Phú, Hớn Quản, Bình Phước

02713.901.518

Caxanphu.honquan@gmail.com

72

Công an xã Minh Tâm

Tổ 6, ấp 2, xã Minh Tâm, Hớn Quản, Bình Phước

02713.708.111

Conganxaminhtam.2023@gmail.com

73

Công an xã Minh Đức

Tổ 5, ấp 1A, xã Minh Đức, Hớn Quản, Bình Phước

02713.708.114

Conganxaminhduc.honquan@gmail.com

74

Công an xã Thanh Bình

Tổ 4, ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình, Hớn Quản, Bình Phước

0858.204.214

caxthanhbinh@gmail.com

75

Công an xã Tân Quan

Tổ 1, ấp Xạc Lây, xã Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

02713.667.060

Honquan.CAXTQ@gmail.com

76

Công an xã Thanh An

ấp An Quý, xã Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước

0812.214.479

Conganxathanhan25327@gmail.com

77

Công an xã Tân Lợi

ấp Quản Lợi B, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, Bình Phước

02713.666.203

Conganxatanloi.honquan.bp@gmail.com

78

Công an xã Tân Hưng

Tổ 4, ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước

0786.445.499

Honquan.caxtanhung@gmail.com

79

Công an xã An Khương

ấp 5, xã An Khương, Hớn Quản, Bình Phước

02713.649.123

Conganxaankhuong@gmail.com

80

Công an xã Đồng Nơ

Tổ 4, ấp 2, xã Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước

02713.708.981

conganxadongno@gmail.com

81

Công an xã Phước An

Tổ 6, ấp Văn Hiên 2, xã Phước An, Hớn Quản, Bình Phước

02713.616.125

Honquan.caxphuocan.01@gmail.com

82

Công an thị trấn Tân Khai

Khu phố 1, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước

02713.633.034

congantankhai@gmail.com

83

Công an phường An Lộc

Đường Phan Bội Châu, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

02713.666.307

capal.txbl@binhphuoc.gov.vn

84

Công an phường Hưng Chiến

Tổ 3, KP Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

02713.901.459

caphc.txbl@binhphuoc.gov.vn

85

Công an phường Phú Đức

Tổ 6, KP Phú Lộc, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

02713.683.445

cappd.txbl@binhphuoc.gov.vn

86

Công an phường Phú Thịnh

Tổ 1, KP Phú Hòa, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

02713.683.113

cappt.txbl@binhphuoc.gov.vn

87

Công an xã Thanh Phú

Tổ 4, ấp Vườn Rau, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

02713.634.251

caxtp.txbl@binhphuoc.gov.vn

88

Công an xã Thanh Lương

Tổ 1, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

02713.630.333

caxtl.txbl@binhphuoc.gov.vn

89

Công an thị trấn Lộc Ninh

Khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.568.936

cattlocninh.binhphuoc@gmail.com

90

Công an xã Lộc An

ấp 1, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.507.789

conganxalocanbinhphuoc@gmail.com

91

Công an xã Lộc Hòa

ấp 8C, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

0982.765.365

Caxlochoa@gmail.com

92

Công an xã Lộc Thạnh

ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.546.337

Conganlocthanh123@gmail.com

93

Công an xã Lộc Hiệp

ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.507.508

Conganxalochiep@gmail.com

94

Công an xã Lộc Tấn

ấp 5A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.507.568

caxloctan1997@gmail.com

95

Công an xã Lộc Thuận

ấp 6, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.209.979

Conganxalocthuan113@gmail.com

96

Công an xã Lộc Thiện

ấp 1, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.529.555

conganxalocthien@gmail.com

97

Công an xã Lộc Thái

ấp 3, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.707.345

conganxalocthai@gmail.com

98

Công an xã Lộc Khánh

ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.707.607

Caxlockhanh@gmail.com

99

Công an xã Lộc Điền

ấp 1, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

0978.678.438

conganxalocdien@gmail.com

100

Công an xã Lộc Phú

ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.572.113

Caxlocphuc113@gmail.com

101

Công an xã Lộc Quang

ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.515.113

caxlocquanglnbp@gmail.com

102

Công an xã Lộc Hưng

ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

0345.079.779

Conganxalochung2020@gmail.com

103

Công an xã Lộc Thành

ấp Klieu, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.507.007

locthanhcax@gmail.com

104

Công an xã Lộc Thịnh

ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.507.559

Conganxalocthinh.ln.bp@gmail.com

105

Công an thị trấn Thanh Bình

Tổ 1, Khu phố Thanh Xuân, TT.Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

02713.563.399

cattthanhbinh.budop.binhphuoc@gmail.com

106

Công an xã Tân Thành

Ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

0985.339.444

caxtanthanh.budop.binhphuoc@gmail.com

107

Công an xã Tân Tiến

Tổ 6, ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

0396.612.648

caxtantien.budop.binhphuoc@gmail.com

108

Công an xã Thanh Hòa

Ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

02713.608.222

caxthanhhoa25315@gmail.com

109

Công an xã Thiện Hưng

Thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

02713.557.310

caxthienhung.budop.binhphuoc@gmail.com

110

Công an xã Phước Thiện

Ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

0978.221.332

caxphuocthien.budop.binhphuoc@gmail.com

111

Công an xã Hưng Phước

Ấp 4, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

0982.297.720

caxhungphuoc.budop.binhphuoc@gmail.com

Tin liên quan cũ hơn