Tổ chức bốc thăm người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023 trong Công an tỉnh
Lượt xem: 318
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CAT-PX05, ngày 31/01/2023 của Công an tỉnh về việc xác minh tài sản thu nhập năm 2023; Công văn số 1226/BCA-X05, ngày 14/4/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND.  Ngày 13/02, Cơ quan Kiểm soát tài sản thu nhập Công an tỉnh (Thanh tra Công an tỉnh) phối hợp với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. 
anh tin bai

Cơ quan Kiểm soát tài sản thu nhập Công an tỉnh tổ chức bốc thăm người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023 trong Công an tỉnh

Theo đó, năm 2023 có 05 đơn vị được lựa chọn để tiến hành xác minh, gồm: Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát môi trường; Phòng Hậu cần; Công an huyện Hớn Quản; Công an thị xã Chơn Thành. Số người được lựa chọn để xác minh là 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại các đơn vị được xác minh. Trong đó có ít nhất 01 trường hợp là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu (trừ trường hợp thuộc quyền kiểm soát của các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập khác). Qua bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn đối tượng xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông xác minh 01 đồng chí, Phòng Cảnh sát môi trường xác minh 01 đồng chí, Phòng Hậu cần xác minh 02 đồng chí, Công an huyện Hớn Quản xác minh 02 đồng chí, Công an thị xã Chơn Thành xác minh 02 đồng chí. Nội dung xác minh, gồm: tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản thu nhập của ngươi có nghĩa vụ kê khai; tính trung thực trong việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập sẽ là công tác thường xuyên của Cơ quan Kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, để biết rõ tài sản, thu nhập; biến động về tài sản, thu nhập và nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ. 

 

 
Trọng Nghĩa - Minh Hà