Công an tỉnh Tập huấn công tác Hồ sơ nghiệp vụ An ninh năm 2023
Lượt xem: 42
Ngày 15-3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hồ sơ nghiệp vụ An ninh năm 2023. Tham dự tập huấn có lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác Hồ sơ nghiệp vụ an ninh thuộc các Phòng nghiệp vụ An ninh, Công an các huyện, thị xã, thành phố. Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tập huấn.
anh tin bai

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm công tác Hồ sơ nghiệp vụ nói chung và công tác Hồ sơ nghiệp vụ An ninh nói riêng. Đây là lĩnh vực rất quan trọng, phục vụ đắc lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và các mặt công tác khác của lực lượng công an. Do đó, đề nghị các đồng chí báo cáo viên tập trung truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất về công tác Hồ sơ nghiệp vụ, hướng dẫn chi tiết và giải đáp những vướng mắc của Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời yêu cầu, các đồng chí tham dự tập huấn nêu cao tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu, thảo luận, nắm bắt, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn để áp dụng có hiệu quả vào công tác thực tế tại đơn vị, địa phương.

anh tin bai

Lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các nội dung tập huấn về Hồ sơ nghiệp vụ An ninh

Trong thời gian 01 ngày, các học viên tham dự đã được báo cáo viên là lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh quán triệt các nội dung tổng quan về công tác hồ sơ, công tác lập, đăng ký, quản lý, sử dụng và kết thúc nộp lưu Hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh; công tác chấm điểm, xếp loại Hồ sơ nghiệp vụ An ninh. Đồng thời, Ban tổ chức cũng giải đáp những thắc mắc, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác Hồ sơ nghiệp vụ An ninh…

anh tin bai

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác an ninh những kiến thức và nâng cao năng lực trong công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân.

 
 

 
Hà Chính - Nguyễn Huân