Phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Lượt xem: 22
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:“Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm đó, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Bốn cùng với đồng bào

Là xã biên giới nằm ở phía bắc huyện Bù Gia Mập, Đăk Ơ là địa bàn sinh sống của 4.248 hộ dân với 16.409 nhân khẩu (số liệu trong báo cáo mô hình điểm của PA02 tháng 10/2022). Toàn xã có 14 thành phần dân tộc sinh sống với 1.518 hộ; 6.492 nhân khẩu, trong đó người S’tiêng, M’nông là dân tộc bản địa và có mối quan hệ thân tộc lâu đời với người dân bên kia biên giới Campuchia. 

anh tin bai

Lực lượng Công an tỉnh, huyện và chính quyền xã Đăk Ơ thăm, tặng quà cho ông Điểu Ghế, người có uy tín ở thôn 3, xã Đăk Ơ

Là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, cùng với tình trạng bán điều non, cầm cố đất sản xuất, vay lãi cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã làm ảnh hưởng tới ANTT tại địa phương. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2020, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập và chính quyền xã triển khai xây dựng mô hình “Tuyên tuyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an ninh trật tự” tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Ông Nguyễn Mậu Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập cho biết: Là một địa bàn có đồng đồng bào dân tộc, do đó vai trò của người có uy tín trong công tác tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là hết sức quan trọng.

anh tin bai

Lực lượng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh thường xuyên bám địa bàn, làm tốt công tác dân vận

Trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã tranh thủ những già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, giáo dục đồng bào, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất phát triển kinh tế. Thông qua già làng, người có uy tín giải quyết hiệu quả các xích mích, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh thêm vấn đề phức tạp. Thượng tá Đinh Thị Thuý Hằng, Phó trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Chúng tôi thực hiện phương châm bốn cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng đồng bào. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức khác nhau, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ các già làng, người uy tín và kèm với đó là làm tốt công tác dân vận. Thông qua những hoạt động từ thiện, xã hội chúng tôi tuyên truyền người dân tham gia làm tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước, qua đó thì tạo được lòng tin của đồng bào với chính quyền địa phương.

Những tín hiệu vui

Cùng đoàn công tác của phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh, công an cơ sở và ông Điểu Ghé, người có uy tín tại xã Đăk Ơ đến thăm gia đình bà Thị Khơl, sinh năm 1951, ở thôn 6, xã Đăk Ơ. Bà Thị Khơl có con trai bị kẻ xấu lôi kéo tham gia tổ chức phản động. Từ ngày con trai bà Khơl bị đưa ra kiểm điểm trước dân, với uy tín của mình, ông Điểu Ghé là người thường xuyên lui tới, động viên bà Khơl khuyên nhủ con trai không nghe theo kẻ xấu, làm lại cuộc đời. Đến nay con trai bà Khơl đã chí thú làm ăn, từ bỏ con đường xấu.

anh tin bai

Lực lượng Công an tỉnh, công an huyện cùng người có uy tín xã Đăk Ơ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và tham gia bảo vệ ANTT

Ông Điểu Ghé, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập cho biết: Chúng tôi luôn vận động bà con sống phải chấp hành theo pháp luật. Phải nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản. Đồng thời phải nuôi dạy con cái và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Qua công tác tuyên truyền tình trạng mua bán điều non, cầm cố đất, vay tiền lãi xuất cao có chiều hướng giảm theo từng năm, theo thông kê số liệu của UBND xã, năm 2018 có 119 hộ; 2019 có 68 hộ thì đến năm 2022 không phát sinh hộ nào bán điều non trên địa bàn xã. Tình trạng cầm cố đất trên địa bàn xã cũng giảm, tình trạng vay tiền lãi suất cao năm 2022 không có hộ nào. Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến ANTT có giá trị giúp lực lượng chức năng làm rõ vụ việc 38 trường hợp có liên quan và đưa ra xử lý hình sự 02 trường hợp tham gia tổ chức “Hoạt động nhằm lật đổ chính quền nhân dân”. Trong năm 2022 quần chúng nhân dân đã cung cấp được 32 tin có giá trị giải quyết, xử lý kịp thời 26 vụ việc liên quan đến tình hình về ANTT trên địa bàn. Ông Nguyễn Mậu Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập cho biết thêm: Từ việc phát huy được vai trò của người uy tín trong vùng, đồng bào dân tộc đã đem lại kết quả rất đáng phấn khởi. Trong những năm gần đây tình hình tệ nạn xã hội cũng như tội phạm trên địa bàn giảm đáng kể, đời sống nhân dân thì ngày một phát triển tốt hơn. 

Với sự quan tâm đặc biệt của chính quyền xã và lực lượng công an, thông qua mô hình “Tuyên tuyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đảm bảo an ninh trật tự”, những già làng, người có uy tín xã Đăk Ơ luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Họ như là “cánh tay” nối dài của Đảng, của lực lượng công an trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Và qua đó, từng bước giúp người dân nơi đây nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
Trung Sinh - Minh Chính