Hội thảo khoa học quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND”
Lượt xem: 20
Tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND” bằng hình thức trực tuyến. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo. Tại điểm cầu Bình Phước, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ban tuyên giáo tỉnh và hội thảo được kết nối trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố.
anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh

 anh tin bai

Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc
 

anh tin bai

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sáu điều Bác Hồ dạy là hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện của của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người Công an cách mạng Việt Nam để thực hiện xuất sắc bổn phận, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

Hội thảo khoa học là dịp để  tiếp tục tôn vinh những giá trị quý báu, ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Hội thảo đã nhận được trên 100 báo cáo khoa học giàu tâm huyết của lãnh đạo các ban, ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, thực tiễn 75 năm qua đã khẳng định, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là di sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của lực lượng CAND. Hiện nay, toàn lực lượng CAND đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, cấp ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, coi trọng danh dự, tự giác, gương mẫu, nêu cao tính tiên phong trong thực hiện Sáu điều dạy CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Ngọc Huấn