Đảng bộ Công an huyện Bù Đăng sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 81
Sáng 17/3, Đảng bộ Công an huyện Bù Đăng đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hoà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các các nhiệm vụ, giải pháp về công tác Công an, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Kết quả đã cơ bản đạt được những mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được đảm bảo vững chắc, đã chủ động phòng ngừa, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Đảm bảo ổn định an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, các hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phá hoại gây phức tạp về an ninh trật tự. 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm đều đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt hiệu quả Dự án Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm đẩy mạnh, đã có nhiều mô hình, chuyên đề được xây dựng và hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo tốt an inh, trật tự tại địa bàn cơ sở. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh thực hiện. Đặc biệt đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ Công an huyện có 02 năm liền 2020, 2021 đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu", năm 2022 đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ". Các Chi bộ trực thuộc đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, không có Chi bộ yếu kém. Đã bồi dưỡng, kết nạp được 13/20 đảng viên mới (đạt 65% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hoà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Đảng ủy Công an huyện đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Các đồng chí chỉ đạo: Đảng ủy Công an huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác Công an. Chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp đảm bảo tốt tình hình ANTT; chủ động nắm chắc và dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT; đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VII đã đề ra, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bù Đăng. Hiệp đồng với lực lượng quân đội và các ban ngành liên quan để kịp thời, thống nhất trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT. Phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự đi vào chiều sâu, động viên được các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; Phát huy hiệu quả đề án Camera an ninh phục vụ công tác quản lý địa bàn, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an “về tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Một số hình ảnh tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Công an huyện Bù Đăng.

anh tin bai

Thượng tá Nguyễn Tấn Phát, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện Bù Đăng trình bày báo cáo tại hội nghị.
 

anh tin bai

Các đại biểu về dự hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Trần Thanh Hoà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng phát biểu chỉ đạo

anh tin bai

Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
 

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

Các đại biểu phát biểu thảo luận.

 
Tấn Phát