Văn bản hợp nhất Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
Số ký hiệu văn bản 12/VBHN-BCA
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 24/06/2022
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
Hình thức văn bản Các loại văn bản khác
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Bộ trưởng Tô Lâm
Tài liệu đính kèm Văn bản hợp nhất số 12.2022.doc