Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4977/QĐ-BCA 14/07/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công an
Lượt xem: 1831
Tải về1
Lượt tải 1970
4088/QĐ-BCA-C06 13/06/2023 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
Lượt xem: 558

Tải về1
Lượt tải 1928
56/2023/NĐ-CP 24/07/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Lượt xem: 514
Tải về1
Lượt tải 2266
12/VBHN-BCA 24/06/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
Lượt xem: 804
Tải về1
Lượt tải 916
13/VBHN-BCA 24/06/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy
Lượt xem: 773
Tải về1
Lượt tải 197
11/VBHN-BCA 24/06/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Lượt xem: 670
Tải về1
Lượt tải 43
53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Lượt xem: 291
Tải về1
Lượt tải 40
57/2022/NĐ-CP 25/08/2022 Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Lượt xem: 306
Tải về1
Lượt tải 538
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
Lượt xem: 359
Tải về1
Lượt tải 575