Công bố quyết định thanh tra công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ
Lượt xem: 257
Ngày 21-6, Thanh tra Công an tỉnh đã công bố quyết định thanh tra công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ đối với một số đơn vị trực thuộc Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự chỉ đạo.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra Công an tỉnh sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ đối với:  Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự & Hỗ trợ tư pháp, Trại tạm giam Công an tỉnh, Phòng Hậu cần Công an tỉnh, Công an huyện Đồng Phú, Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh và Bù Đốp, thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 

anh tin bai

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, đây là hoạt động thanh tra thường xuyên của Công an tỉnh, đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt. Qua thanh tra nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ để kịp thời có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng của công tác này. Yêu cầu Công an các đơn vị được thanh tra, khẩn trương xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện cần thiết để Đoàn thanh tra Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Đoàn thanh tra phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật cho phép, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra. 

Trọng Thắng - Hà Minh