Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 430
Tại Hà Nội,  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (BCĐ PCTN, TC, LP) Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Thanh tra Chính phủ; các đơn vị thuộc Bộ Công an. 

Tại điểm cầu Công an Bình Phước, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự cùng các đồng trong Ban Giám đốc, lãnh đạo thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tổng kết công tác PCTN, TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng CAND tại hội nghị cho biết, năm 2022 Ban chỉ đạo PCTN, TC, LP Bộ Công an đã làm tốt công tác tham mưu Đảng uỷ Công an trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch, biện  pháp PCTN, TC, LP trong CAND và công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng thuộc trách nhiệm của CAND; đã tập trung chỉ đạo, xây dựng, bổ sung nhiệm vụ về PCTC để thực hiện, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện,chủ động việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận về: Công tác cung cấp thông tin tuyên truyền về PCTN trong CAND; kết quả thực hiện PCTN, TC, LP trong các lực lượng CSGT, Cảnh sát quản lý trại giam, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần PCTN, TC thời gian qua; đề xuất những giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC, LP của lực lượng CAND thời gian qua. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung, khắc phục trong công tác PCTN, TC thuộc trách nhiệm của lực lượng CAND. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2023, công tác PCTN, TC, LP trong CAND phải được tiến hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện 03 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2023 của lực lượng CAND và phương châm hành động “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trọng tâm là hiện đại về con người, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; Tiếp tục thực có hiệu quả về cải cách hành chính (CCHC) của lực lượng Công an nhằm góp phần trong tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực nói chung và trong lực lượng CAND nói riêng.

anh tin bai

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự cùng các đồng trong Ban Giám đốc, lãnh đạo thanh tra tỉnh Bình Phước. 
 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị 
 

anh tin bai

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị


Ngọc Huấn - Trọng Thắng