Thông báo mức thu lệ phí mới trong lĩnh vực xuất nhập cảnh nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Lượt xem: 160
Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BCA quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB thực hiện bằng 80% mức thu quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, cụ thể:

STT

NỘI DUNG

MỨC THU

(Đồng/lần cấp)

1

Lệ phí cấp hộ chiếu:

 

a

Cấp mới

160.000

b

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

320.000

2

Lệ phí cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam -Campuchia

40.000

3

Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh

160.000

4

Lệ phí cấp tem AB

40.000

Từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ áp dụng theo quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC nêu trên.

 


Phòng Quản lý xuất nhập cảnh