Bộ Công an tổ chức hội nghị tọa đàm trực tuyến: Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
Lượt xem: 500
Ngày 9-02, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức toạ đàm khoa học: Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT.  Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công chủ trì buổi toạ đàm. Buổi toạ đàm được tổ chức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh; Lãnh đạo các phòng trại, cơ quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố.

anh tin bai

Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tọa đàm giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự

Tại buổi tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề dẫn và khẳng định cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ở Việt Nam thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh PCTN, TC trong hơn 50 năm công tác, kể từ khi là biên tập viên của Tạp chí Cộng sản cho đến nay, là người đứng đầu Đảng ta. Cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố…. 

Buổi tọa đàm đã có 14 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Nhất là định hướng, quan điểm chỉ đạo đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

anh tin bai

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Đại tướng Tô Lâm khẳng định cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, có thể coi đây là "cẩm nang" về công tác đấu tranh PCTN, TC ở nước ta. Qua cuốn sách này, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.  Cuốn sách cũng định hướng, quan điểm chỉ đạo đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, ở từng đơn vị, mỗi CBCS Công an, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, PCTN, TC trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ...

Sau hội nghị này, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện, biên tập, xuất bản kỷ yếu Tọa đàm thành tài liệu sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư trong toàn lực lượng CAND...

Minh Chính