Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Lượt xem: 119
Ngày 11-9, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, cho các đoàn viên thanh niên.
anh tin bai

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã được theo dõi video buổi tường thuật “Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào ngày 06/9/2023 do Đài PT&TH Hà Tĩnh sản xuất. Đồng thời, được xem video GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày 03 chuyên đề về: Tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng CAND; Ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND; Định hướng cụ thể hóa Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng nhất” và phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

anh tin bai

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh theo dõi video GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày 03 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

anh tin bai

Các đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tham gia buổi sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thông qua buổi sinh hoạt chính trị nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thấm nhuần về ý nghĩa, giá trị sâu sắc và tầm quan trọng của việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng  Cảnh sát cơ động.

Đặng Thành, Minh Hà