Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với Huyện ủy Bù Gia Mập
Lượt xem: 90
Ngày 9-11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tỉnh do Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bù Gia Mập về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 9 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và một số phòng, ban, ngành liên quan của huyện tiếp và làm việc với đoàn.
anh tin bai

Huyện ủy Bù Gia Mập báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong 9 tháng năm 2023

anh tin bai

Đồng chí Đoàn Văn Thảo, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

anh tin bai

Đồng chí Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Bù Gia Mập đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 9 tháng đầu năm 2023. Qua đó, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kết luận, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác PCTN, TC. Qua đó có sự định hướng dư luận, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Huyện ủy đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trọng tâm là chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản theo quy định. Đồng thời luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực trong công tác định hướng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nắm bắt dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo phương châm linh hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn biến tình hình của địa phương. Trong đó chú trọng nội dung, hình thức thường xuyên đổi mới phù hợp với từng đối tượng.

anh tin bai
anh tin bai

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thành viên của đoàn công tác đã có những có những ý kiến đóng góp để huyện Bù Gia Mập khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

anh tin bai

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Trưởng ban chỉ đạo đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Huyện ủy Bù Gia Mập trong thời gian qua. Đông thời yêu cầu Huyện ủy Bù Gia Mập trong thời gian tới quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra. Tăng cường kiểm tra giám sát công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu người dân. 

Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác, công tác an sinh xã hội, an ninh chính trị. Chấn chỉnh và xử lý nghiêm việc cán bộ công chức sử dụng rượu bia trước, trong giờ làm việc cũng như điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nguyên tác tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong công tác thi đua khen thưởng phải thực chất, đúng đối tượng, tạo động lực cho cán bộ công chức phấn đấu công tác…

Đào Đỉnh - Hà Chính