05 quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2023
Lượt xem: 69
anh tin bai

05 quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2023 (Hình từ internet)

1. Quy định mới về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/9/2023

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Theo đó, có nhiều quy định mới về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/9/2023 như sau:

- Hướng dẫn mới về đánh giá cán bộ, công chức bị kỷ luật Đảng.

- Sửa đổi tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Sửa đổi quy định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức điện tử.

2. 08 trường hợp nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ công việc từ ngày 01/9/2023

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT thì nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ ngay công việc trong các trường hợp sau:

- Vi phạm các quy định, nội quy lao động gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không;

- Bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự;

- Tự ý bỏ vị trí làm việc;

- Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ;

- Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân;

- Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa;

- Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác theo quy định;

- Đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc.

Thông tư 23/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

3. Nghị định 55/2023 tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công có hiệu lực từ ngày 05/9/2023

Theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng.

Mức chuẩn trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2023.

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023.

4. Bổ sung quy định trách nhiệm của người tham gia đấu giá khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Đây là nội dung tại Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

Theo đó, bổ sung quy định trách nhiệm của người tham gia đấu giá khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến như sau:

- Đảm bảo trang thiết bị khi tham gia đấu giá; chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống mạng của mình gặp sự cố dẫn đến không thể tham gia đấu giá, trả giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến

- Quản lý và bảo mật tài khoản, mật khẩu được cấp. Trường hợp bị mất hoặc phát hiện tài khoản của mình đang bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến khi đăng nhập bằng tài khoản được cấp.

- Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá.

5. Những nhu cầu vốn không được vay ngân hàng từ ngày 01/9/2023

Đây là nội dung tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN và Thông tư 10/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Theo đó, từ ngày 01/9/2023, những nhu cầu vốn không được vay ngân hàng bao gồm:

- Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

- Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.

- Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

- Để mua vàng miếng.

- Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;

+ Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

- Để gửi tiền.

Trên đây là 05 quy định mới có hiệu lực từ tháng 9/2023.

 
Đội CNTT - Phòng PV01