Bộ Công an trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu trong Nghị quyết số 12 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Lượt xem: 418
Chiều 31-01, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu trong Nghị quyết số 12 ngày 25/7/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự hội nghị.

Theo báo cáo, từ sau hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương đã quyết liệt khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Công an xã, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết số 12.

anh tin bai

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước

Công tác xây dựng Công an xã, thị trấn tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật... Các mặt công tác bảo đảm ANTT của Công an xã, thị trấn tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, theo hướng chuyên nghiệp hơn, toàn diện hơn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANTT tại địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Một số mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 12 đã hoàn thành, trong đó có những mục tiêu rất khó, được Công an các đơn vị, địa phương triển khai sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, số lượng Trưởng Công an xã, phường, thị trấn tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường, thị trấn được nâng lên.

Tại tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh đã quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết số 12. Cụ thể, đã bố trí đủ biên chế ở 10 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Có 90,1% Trưởng Công an xã tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã. Việc cơ cấu Trưởng Công an xã vào Ban thường vụ Đảng uỷ cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã được sự đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Việc triển khai thực hiện mục tiêu đến năm 2025, tất cả Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trụ sở độc lập đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bám sát chủ đề chính của hội nghị và chủ đề tham luận đã được gợi ý để tập trung đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương, kiến nghị, đề xuất với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ...

Để đẩy nhanh xây dựng Công an xã, thị trấn toàn diện, đủ sức giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở, phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng Công an cấp xã, nhất là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định sau Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12. 

Bên cạnh đó, từng đơn vị, địa phương chủ động đổi mới phương pháp, tư duy, cách thức tiếp cận, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, chú trọng kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, từ đó quyết liệt trong hành động để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Trung Sinh