Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ký ban hành Chỉ thị mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 557
anh tin bai

 

anh tin bai

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời tham mưu nhiều chương trình, giải pháp bảo đảm ANTT; tập trung triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy luật vào các dịp trước, trong và sau Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cổ truyền, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình trật tự an toàn giao thông, an toàn cháy nổ… có thể gia tăng. Do đó, công tác bảo đảm ANTT trong những tháng cuối năm 2023, đầu năm 2024 đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn so với các năm trước.

Để tiếp tục giữ vững ANTT, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh và các lễ hội đầu năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/12/2023, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh (thời gian thực hiện trong 2,5 tháng, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024) với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tăng cường quán triệt và chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác bảo vệ ANTT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa khu dân cư; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật nói chung, pháp luật về quản lý pháo, vật liệu nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và phòng chống cháy, nổ nói riêng; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Quan tâm hỗ trợ phương tiện, kinh phí cho các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm, nhất là lực lượng Công an để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kịp thời quan tâm, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm. Duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo vệ cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát các lĩnh vực, địa bàn thuộc chức năng, phạm vi quản lý để phòng ngừa sai phạm.

- Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, người nghèo, người không nơi nương tựa, lang thang, cơ nhỡ, người thất nghiệp, mất việc làm. Chủ động nắm tình hình, kịp thời trong giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn theo cơ chế thống nhất và phương châm “bốn tại chỗ”; tập trung tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc được rà soát thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh, các vụ việc được giao thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, nhất là phối hợp giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay tại cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tập trung đông người, vượt cấp, gây rối ANTT, trở thành “điểm nóng”... Tăng cường rà soát, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, không để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện âm mưu, ý đồ chính trị xấu tác động vào địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông đường bộ; tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT; tập trung xử lý các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá tải trọng, xe khách, xe container…; chủ động có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép; phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ; tiếp tục phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho Nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chuyên đề tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng về người và tài sản trong thời điểm Tết Nguyên Đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm. 

- Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong bảo đảm an ninh, trật tự, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là người nghiện, sử dụng trái phép các chất ma túy, đối tượng loạn thần, “ngáo đá”, người bị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bị bệnh tâm thần... có nguy cơ gây án; quản lý, giúp đỡ số đối tượng chấp hành hình phạt ngoài hình phạt tù, số mãn hạn tù, số được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, không để tái phạm tội, nhất là thực hiện nghiêm túc, có quả Công văn số 3611/UBND-NC ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là ứng dụng phục vụ công tác quản lý xã hội và phòng chống tội phạm; đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án 06 nhằm phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030. Trước mắt, tranh thủ tối đa các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, xem đây là “thời điểm vàng” gắn với tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực phối hợp thực hiện, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và gửi kiến nghị phản ánh, tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID. Giám đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi Đề án 06 và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện.

2. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là đấu tranh với các ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng hoạt động lưu động, sử dụng vũ khí “nóng” để gây án; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo...), tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm); tội phạm sử dụng công nghệ cao; các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các điểm bán lẻ, tổ chức, sử dụng trái phép ma túy; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, động vật hoang dã... Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, không để tái phạm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, tạm trú, cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài. Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại địa phương; các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội; nơi vui chơi giải trí, đón xuân của Nhân dân.

3. Cơ quan Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người; phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép; vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông các cấp, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khích lệ tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm; đồng thời thông báo, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn, hoạt động mới của các loại tội phạm để người dân nêu cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với các Cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy trình, quy định theo tố tụng hình sự; không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp còn tồn đọng; lựa chọn xét xử một số vụ án điểm, được dư luận xã hội quan tâm tại các địa bàn phức tạp về ANTT để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm. Đối với các vụ án liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ khẩn trương tổ chức điều tra, truy tố và xét xử và thực hiện theo thủ tục rút gọn, công khai, lưu động (đối với các vụ đủ điều kiện) nhằm tăng tính răn đe, cảnh báo trong xã hội. Phối hợp với cơ quan Công an và đơn vị liên quan thực hiện tốt biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với đơn vị liên quan, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn cơ sở đảm bảo chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, tạo động lực, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai, để tình hình phức tạp về ANTT, cháy, nổ, mất trật tự an toàn giao thông thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm./.