Thông báo thuê đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu
Lượt xem: 152

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP, ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thông báo thuê đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ bị tịch thu bán sung công quỹ Nhà nước. Cụ thể như sau:
1. Người có tài sản: Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Đại diện: ông Văn Công Tâm; Chức vụ: Trưởng Công an thị xã Chơn Thành
Địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, Tổ 9, Khu phố Trung Lợi, Phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
2. Thông tin về tài sản
- Tài sản đấu giá: 104 xe mô tô 02 bánh bán đăng ký lưu hành và 284 xe mô tô 02 bánh bán phế liệu không được phép đăng ký lưu hành do Công an Thị xã Chơn Thành quản lý. 
- Giá khởi điểm: 306.590.000 đồng (Ba trăm lẻ sáu triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn thuê đơn vị tổ chức đấu giá tài sản:
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí sau: 
3.1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc
đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
3.2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3.3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
3.4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
3.6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Có bảng biểu chi tiết tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá kèm theo.
4.1. 4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo (Trong thời gian hành chính).
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Công an Thị xã Chơn Thành, địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, Tổ 9, Khu phố Trung Lợi, Phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước (điện thoại: 02713.668.323). 
Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an Thị xã Chơn Thành.
Công an thị xã Chơn Thành rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

CABP