Truy tìm chủ sở hữu lô 93 phương tiện vi VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Lượt xem: 190
Thực hiện công tác Tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT. Công an huyện Phú Riềng hiện đang tạm giữ: 93 phương tiện gồm: 90 xe  môtô, gắn máy các loại, 02 xe ba gác máy và 01 xe máy kéo không có giấy tờ hợp pháp. Nay đã quá thời hạn quy định mà người vi phạm, chủ phương tiện, người quản lý hợp pháp không đến giải quyết. Công an huyện Phú Riềng đã yêu cầu giám định xác định số khung, số máy nguyên thủy của 93 phương tiện nói trên. 

Căn cứ Khoản 4, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính. Công an huyện Phú Riềng đề nghị Lãnh đạo Phòng PV01 duyệt, thực hiện đăng thông báo truy tìm chủ sỡ hữu của 93 phương tiện trên (có danh sách kèm theo) trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh (Web- Công an tỉnh). 

Thời gian thông báo từ: Ngày 22/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

Sau 30 ngày thông báo. Nếu người vi phạm, chủ phương tiện, người quản lý phương tiện hợp pháp không đến nhận. Công an huyện Phú Riềng sẽ làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với số phương tiện nêu trên theo quy định của pháp luật.

S TT

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI (Tham khảo)

MÀU SƠN

BIỂN

SỐ

TRƯỚC GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG

SAU GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

SỐ MÁY

01

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

93P1-865.60

RLCS5C6J0FY 171918

Không thay đổi

?...?1?18

?...?1918 Mài mòn

02

Dream

Nâu

13FA-1665

FJ1003517424

Không thay đổi

1P50FMG-3 10733129

Không thay đổi

03

Lắp ráp

(Wave)

Xanh

63S6-2857

VTHWCH023TH 031535

?...? Hàn thanh kim loại có dãy chữ, số vào

VTH152FMH-5 023007

Không thay đổi

04

Dream

Nâu

Không có

RPKDCH2PKDH 023099

Không thay đổi

RPKFM1P52FMH 00033099

Không thay đổi

05

Dream

Nâu

Không có

RMXDCG1XM5A 333711

Không thay đổi

VPJL1P50FMG 517114

Không thay đổi

06

Lắp ráp (Dream)

Nâu

93P1-046.71

Không tìm thấy

Không tìm thấy

LC150FMG 02074708

Không thay đổi

07

Lắp ráp (SYM)

Xanh

93H2-4640

Không tìm thấy

Không tìm thấy

VMVA1A-D006192

Không thay đổi

08

Dream

Nâu

93F9-4489

VHHDCG064HH 062993

Không thay đổi

VHHJL150FMG 00062993

Không thay đổi

09

Honda

Wave

Đỏ/ xám

93H4-1548

RLHHC09026Y 317141

Không thay đổi

HC09E-6317249

Không thay đổi

10

Honda

Wave

Đỏ/ đen

93G1-220.53

RLHJA3830KY 002563

Không thay đổi

JA52E- 0009736

Không thay đổi

11

Honda

Blade

Đen

60H5-090.36

RLHJA3654KY 040933

Không thay đổi

JA36E-0828240

Không thay đổi

12

Lắp ráp (Dream)

Nâu

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

VTT1P50FMG 163423

Không thay đổi

13

Yamaha

Jupiter

Đỏ/ đen

Không có

RLCJ5B950CY 128749

Không thay đổi

5B95-128718

Không thay đổi

14

Honda

Wave

Đen

93V1-0660

RLHJC4316AY 175752

Không thay đổi

JC43E-1437414

Không thay đổi

15

Lắp ráp

(Dream)

Nâu

52N5-0300

LTBXCGLF01L 001393

?...? Hàn thanh kim loại có dãy chữ, số vào

LC150FMG 01103393

Không thay đổi

16

Wave

Xanh

93T3-1156

RPDWCH7PD5A0P 5642

Không thay đổi

VLFPD1P52FMH-3 5A1P5642

Không thay đổi

17

Honda

C50

Xanh

61-130DH

C50-9019602

Không thay đổi

C50E-9090143

Không thay đổi

18

Yamaha

Sirius

Đen/ vàng

61H1-087.46

RLCS5C640CY 982689

Không thay đổi

5C64-982694

Không thay đổi

19

Lắp ráp

(CD50)

Đen

52S4-2320

CD50-1326267

?...? Hàn thanh kim loại có dãy chữ, số vào

CD50E-1326278

Không thay đổi

20

Dream

Nâu

61B1-474.59

FJ100-5501573

Không thay đổi

1P50FMG-3 00320356

Không thay đổi

21

Lắp ráp (Dream)

Nâu

93H2-1870

VDRDCG015DR 000386

Không thay đổi

VLF1P50FMG-3 40105278

Không có Số tự đục

22

Honda

Wave

Xanh

98K9-2961

RLHHC09065Y 547022

Không thay đổi

HC09E-5130588

Không thay đổi

23

Dream

Nâu

Không có

LF3XCG4C 10741369

Không thay đổi

1P50FMG-3 10741369

Không thay đổi

24

Wave

Đỏ

86K3-4456

VNTDCG012NT 001177

Không thay đổi

VNT1P50FMG 00001177

Không thay đổi

25

Yamaha

Sirius

Đỏ/ đen

93K1-052.91

RLCS5C640CY 917692

Không thay đổi

5C64-917705

Không thay đổi

26

Dream

Nâu

Không có

LLCXCGLN5Y 0060157

Không thay đổi

HD1P50FMH 00051077

Không thay đổi

27

Suzuki

Hayate

Đen/ trắng

59P1-209.43

RLSCF4EF0B 0114230

Không thay đổi

F4E4-115190

Không thay đổi

28

Honda

Wave

Đỏ/ đen

93P1-251.17

RLHJC4324AY 163981

Không thay đổi

JC43E-5629292

Không thay đổi

29

Yamaha

Sirius

Đỏ/ đen

93N3-1326

RLCS5C630AY 381918

Không thay đổi

5C63-381963

Không thay đổi

30

Yamaha

Luvias

Đen/ hồng

59D1-463.75

RLCL44S10BY 059248

Không thay đổi

44S1-059247

Không thay đổi

31

Dream

Nâu

93S1-3112

RRKDCGXUM8X 019098

Không thay đổi

VTTJL1P50FMG 019098

Không thay đổi

32

Honda

C50

Xanh

93F9-1002

C50-9270540

Không thay đổi

C50E-9270350

Không thay đổi

33

Lắp ráp (Wave)

Xanh

Không có

VTTDCH014TT 001004

Không thay đổi

C100ME-8153564

Không thay đổi

34

Yamaha

Jupiter

Xám

52S1-0024

RLCJ4B2105Y 005698

Không thay đổi

4B21-005698

Không thay đổi

35

Wave

Đỏ

79T1-4034

RRKWCH0UM7XP 29591

Không thay đổi

VTTJL1P52FMH-N 029591

Không thay đổi

36

Yamaha

Sirius

Đen/ trắng

93H3-0939

RLCS5C6307Y 035673

Không thay đổi

5C63-035673

Không thay đổi

37

Yamaha

Sirius

Đen/ vàng

93K1-032.08

RLCS5C640BY 638204

Không thay đổi

5C64-638215

Không thay đổi

38

Honda

Wave

Đen

93H9-1519

RLHJC4315BY 132411

Không thay đổi

JC43E-1687659

Không thay đổi

39

Sirius

Đen

61B1-423.83

RMNWCHSMN9H 008434

Không thay đổi

VDMD100-10028109

Không thay đổi

40

Yamaha

Nouvo

Đen/ tím

70G1-017.44

RLCN5P1109Y 110401

Không thay đổi

5P11-110376

Không thay đổi

41

Honda

Wave

Tím

93P1-6767

RLHHC09045Y 088217

Không thay đổi

HC09E-5136098

Không thay đổi

42

Dream

Nâu

Không có

KK27YK20050135

?...? Mài mòn, đục mới

MKI00625826

SD02146? Mài mòn, đục mới

43

Honda

Wave

Đen

93N1-1161

RLHJC432XBY 121400

Không thay đổi

JC43E-6037403

Không thay đổi

44

SYM

Elegant

Xanh

37U1-5752

RLGSC10KHAH 035406

Không thay đổi

VMSACHB-035406

Không thay đổi

45

Lắp ráp (Dream)

Nâu

53Y9-0859

?...?

RL?...? Mài mòn

C100ME-0147263

Không thay đổi

46

Jupiter

Đen

93T5-1133

Không tìm thấy

Không tìm thấy

5B96-013235

Không thay đổi

47

Honda

Airblade

Đen

63B1-179.07

RLHJF4606DY 348524

Không thay đổi

JF46E-4247143

Không thay đổi

48

Wave

Đỏ

66H7-4795

RRRDCH8RR6D 402504

Không thay đổi

VDTGC152FMH 402504

Không thay đổi

49

Wave

Đen/ đỏ

75D1-373.83

FT110200012579

?...? Mài mòn, đục mới

VMT1P52FMH-A *020416*

Không thay đổi

50

Lắp ráp

(Wave)

Đen

Không có

RRKWCH1UM8XH 06151

Không thay đổi

5C64-945942

Không thay đổi

51

Yamaha

Exciter

Đen

Không có

RLCE55P10DY 217332

Không thay đổi

55P1-217341

Không thay đổi

52

Honda

Wave

Đen

93P1-379.60

RLHJC5216CY 193078

Không thay đổi

JC52E-4272739

Không thay đổi

53

Yamaha

Nouvo

Đỏ/ đen

93V1-0270

RLCN5P110AY 187597

Không thay đổi

5P11-187598

Không thay đổi

54

Honda

Winner

Đen

93P2-180.77

RLHKC2609GY 099853

Không thay đổi

KC26E1136329

Không thay đổi

55

Wave

Xám

Không có

RRKWCH0UM5XP 16455

Không thay đổi

VTTJL1P52FMH-N 016455

Không thay đổi

56

Honda

Vision

Đỏ

59G1-460.71

RLHJF3310DY 511336

Không thay đổi

JF33E-0591486

Không thay đổi

57

Wave

Đỏ/ đen

Không có

RMCWCH4UM61 000496

Không thay đổi

VZS152FMH 050496

Không thay đổi

58

Dream

Nâu

Không có

VMXDCG0051H 030486

Không thay đổi

VHH1P50FMG-3 01030486

Không thay đổi

59

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

93P1-524.02

RLCS5C6309Y 231450

Không thay đổi

5C63-231453

Không thay đổi

60

Yamaha

Sirius

Đỏ/ trắng

49V7-7021

RLCS3S3106Y 068631

Không thay đổi

3S31-068631

Không thay đổi

61

Lắp ráp

(Dream)

Nâu

93F5-6063

VTWPCG0A11W 000842

?...? Mài mòn, đục mới

1P50FMG-3 10615329

Không thay đổi

62

Lắp ráp

(Dream)

Xanh

Không có

SHCD1000002232

Không có Số tự đục

1P50FMG Y0394015

Không thay đổi

63

Honda

Dream

Nâu

Không có

C100M-0219499

Không thay đổi

C100ME-0219499

Không thay đổi

64

Honda

Wave

Đỏ/ xám

52S3-7860

RLHHC09006Y 540892

Không thay đổi

HC09E-6540943

Không thay đổi

65

Dream

Nâu

93F8-9310

VMXDCG0014U 325875

Không thay đổi

VTRDY150FMG 80325875

Không thay đổi

66

Wave

Đỏ

93P2-315.19

VMXPCG0031U 104257

Không thay đổi

VTRDY150FMG 80104257

Không thay đổi

67

Honda

Dream

Nâu

93H2-8115

C100M-0289769

Không thay đổi

C100ME-0289769

Không thay đổi

68

Yamaha

Taurus

Đen/ đỏ

93P1-133.67

RLCS16S20BY 152080

Không thay đổi

16S2-152078

Không thay đổi

69

Honda

Wave

Đỏ

65P4-8975

RLHHC09046Y 067126

Không thay đổi

HC09E-6067106

Không thay đổi

70

Honda

Wave

Xanh

93H1-332.45

RLHHC08012Y 326683

Không thay đổi

HC08E-0326728

Không thay đổi

71

Yamaha

Sirius

Đen

93Z1-3373

?...?

?...? Đục phá

5C64-402201

Không thay đổi

72

Lắp ráp

(Dream)

Nâu

Không có

C100M-0220511

?...? Hàn thanh kim loại có dãy chữ, số vào

VVNZS150FMG 033832

Không có Số tự đục

73

Honda

Airblade

Đỏ/ trắng

93L1-068.84

RLHJF270XBY 842403

Không thay đổi

JF27E-0972199

Không thay đổi

74

Wave

Bạc

93H1-6789

RRKWCH4UM7X 013768

Không thay đổi

VTT1P52FMH-Z 013768

Không thay đổi

75

Honda

Dream

Nâu

Không có

RLHHA0601WY 149440

Không thay đổi

HA05E-0149461

Không thay đổi

76

Wave

Xanh

93M1-287.93

RNTWCH1NT 51017777

Không thay đổi

VNT1P52FMH 00017777

Không thay đổi

77

Wave

Đỏ

67L2-3689

VPDBCH034PD 426558

Không thay đổi

VLF1P52FMH-3 40026558

Không thay đổi

78

Wave

Xanh

49S6-5850

DGF-0722525

Không thay đổi

DGE100-0722525

Không thay đổi

79

Dream

Nâu

93F4-6856

CF100-II 01092505

Không thay đổi

1P50FMG 10449436

Không thay đổi

80

Wave

Đỏ/ đen

39F5-2508

RL1WCHTUM7B 003856

Không thay đổi

VU?...?

VU?...?150??H 214226 Đục phá

81

Dream

Nâu

93F5-1514

VMEPCG 00221020525

Không thay đổi

SD020045

Không thay đổi

82

Honda

C50

Xanh

61-141DV

C50-8564416

Không thay đổi

C50E-8564429

Không thay đổi

83

Yamaha

Sirius

Đen/ trắng

93M1-094.98

RLCS5C640BY 407185

Không thay đổi

5C64-407187

Không thay đổi

84

Wave

Xanh

48H6-3226

RLGRS12B45H 005551

Không thay đổi

VMESE2005551

Không thay đổi

85

Sirius

Đen/ trắng

93MA-011.93

RPESCBHPELA 114048

Không thay đổi

VDEJQ139FMB-7 114048

Không thay đổi

86

Honda

Dream

Nâu

51Z1-7724

C100M-0011168

Không thay đổi

C100ME-0011168

Không thay đổi

87

SYM

Star

Đỏ

60V9-8362

RLGMB11HD6D 501564

Không thay đổi

VMVAEA-D501564

Không thay đổi

88

Wave

Xanh

52N3-8209

DY110B0090382

Không thay đổi

150FMH0090382

Không thay đổi

89

Yamaha

Exciter

Đỏ/ xanh

Không có

RLCUG0610GY 201901

Không thay đổi

G3D4E-214812

Không thay đổi

90

Honda

C50

Xanh/ vàng

Không có

C50-9602925

Không thay đổi

C50E-9602914

Không thay đổi

91

Ba gác máy

Xanh

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

?...?

Không tìm thấy

92

Ba gác máy

Xanh

60B1-039.89

Không có

Không tìm thấy

16ML1M000574

Không thay đổi

93

Máy kéo

Đỏ

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

212UA28921

Không thay đổi

 
CAH Phú Riềng