Truy tìm chủ sở hữu
Lượt xem: 67

Công an huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước thông báo, ai là chủ sở hữu của 80 phương tiện theo 01 danh sách sau thì liên hệ với Đội CSGT- Công an huyện Phú Riềng. Đ/c: Đường Đ7- Khu Trung Tâm Hành chính- thôn Tân Hòa- Bù Nho- Phú Riềng- tỉnh Bình Phước, để làm thủ tục nhận lại phương tiện theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có người đến nhận thì số phương tiện trên bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

THỜI GIAN THÔNG BÁO
(Từ ngày 29.10.2023 đến ngày 29.11.2023)

1. DANH SÁCH LÔ 80  MÔ TÔ, GẮN MÁY HIỆN ĐANG TẠM GIỮ TẠI KHO CÔNG AN HUYỆN PHÚ RIỀNG

S TT

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI

MÀU SƠN

BIỂN

SỐ

TRƯỚC GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG

SAU GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

SỐ MÁY

01

Honda

Blade

Đen

93M1-185.72

RLHJA3619EY 102019

Không thay đổi

JA36E-0159589

Không thay đổi

02

Honda

Wave

Đen

48H1-138.28

RLHJA3801GY 036959

Không thay đổi

JA38E-0164577

Không thay đổi

03

Honda

Blade

Đỏ

93H1-163.47

RLHJA361XEY 018923

Không thay đổi

JA36E-0060633

Không thay đổi

04

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

93B1-132.44

RLCS1FC40EY 026113

Không thay đổi

1FC4-026113

Không thay đổi

05

Yamaha

Jupiter

Xanh

93H2-2016

RLCJ5VT204Y 086041

Không thay đổi

5VT2-86041

Không thay đổi

06

Yamaha

Sirius

Xám

93T8-8838

RLCS5C6408Y 076270

Không thay đổi

5C64-076270

Không thay đổi

07

Dream

Nâu

93H2-6717

RLGSB10AD5H 238798

Không thay đổi

VMESE1238798

Không thay đổi

08

Honda

Wave

Đen/ xám

93K1-076.23

RLHJC5241DY 031743

Không thay đổi

JC52E-6045538

Không thay đổi

09

Honda

Wave

Xanh/ bạc

93K1-060.95

RLHJC5231CY 020084

Không thay đổi

JC52E-5310401

Không thay đổi

10

Honda

Wave

Đen/ trắng

93Y1-028.92

RLHJA3928NY 494561

Không thay đổi

JA39E-2948210

Không thay đổi

11

Yamaha

Sirius

Đỏ

93T2-8173

RLCS5C6107Y 116710

Không thay đổi

5C61-116710

Không thay đổi

12

Yamaha

Taurus

Đen

93N1-5745

RLCS16S209Y 070068

Không thay đổi

16S2-070066

Không thay đổi

13

Suzuki

Smash

Xanh

93F9-4912

RLSBE49L 040149582

Không thay đổi

E432-VN149582

Không thay đổi

14

Honda

Dream

Nâu

93F1-5058

C100M-0194522

Không thay đổi

C100ME-0194522

Không thay đổi

15

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

93H1-020.21

RLCS5C640BY 625861

Không thay đổi

5C64-625868

Không thay đổi

16

Yamaha

Sirius

Đen/ xám

54P5-2604

RLCS5C6307Y 031206

Không thay đổi

5C63-031206

Không thay đổi

17

Honda

Blade

Đen

93P2-470.26

RLHJA3639KY 003889

Không thay đổi

JA36E-0753198

Không thay đổi

18

Honda

Wave

Đỏ/ xanh

93P1-4726

RLHHC12328Y 012008

Không thay đổi

HC12E-2245151

Không thay đổi

19

Honda

Wave

Đỏ

14P3-0171

RLHHC09026Y 187331

Không thay đổi

HC09E-6187364

Không thay đổi

20

Yamaha

Nouvo

Đen/ trắng

37B1-638.47

RLCN5P110BY 439141

Không thay đổi

5P11-439149

Không thay đổi

21

Wave

Xám

Không có

RMMWCH6MM81 650183

Không thay đổi

VDP1P52FMH 650183

Không thay đổi

22

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

93T2-1745

RLCS5C6107Y 096319

Không thay đổi

5C61-096319

Không thay đổi

23

Yamaha

Jupiter

Xanh

52T3-7439

VYA-J5VT23YA 008136

Không thay đổi

5VT2-08136

Không thay đổi

24

Honda

Wave

Vàng

36B1-800.45

RLHHC1203BY 214725

Không thay đổi

HC12E-3014751

Không thay đổi

25

Wave

Đen

68HB-6062

VDPWCB014DP 016246

Không thay đổi

VDP1P39FMB 016246

Không thay đổi

26

Dream

Nâu

93F4-6823

VNSPCG0011S 240895

Không thay đổi

1P50FMG-3 10563512

Không thay đổi

27

Yamaha

Jupiter

Xanh

93T3-4125

RLCJ5B9207Y 023926

Không thay đổi

5B92-023926

Không thay đổi

28

SYM

Attila

Đen

93P1-4678

RLGH125ND9D 004362

Không thay đổi

VMVTFB-D004362

Không thay đổi

29

Honda

Wave

Đen

93P2-955.94

RLHJA3928NY 069759

Không thay đổi

JA39E-2566670

Không thay đổi

30

Yamaha

Sirius

Đen

59T1-239.92

RLCS5C640BY 637815

?...? Mài mòn, đục mới.

5C64-637827

5C6?...? Mài mòn, đục mới.

31

Honda

Wave

Xanh

93P2-432.46

RLHJA3914KY 106793

Không thay đổi

JA39E-0963214

Không thay đổi

32

Dream

Nâu

60V5-3597

VMN301058

?...? Mài mòn, đục mới.

VDP1P50FMG 301058

Không thay đổi

33

Wave

Xanh

67K5-4146

VTTWCH022TT 116172

Không thay đổi

VTT1P52FMH 116172

Không thay đổi

34

Yamaha

Sirius

Đen/ trắng

16R8-5660

RLCS5C640AY 322009

Không thay đổi

5C64-322018

Không thay đổi

35

Yamaha

Sirius

Đen/ xám

79H1-3407

RLCS5C6308Y 080715

Không thay đổi

5C63-080715

Không thay đổi

36

Future

Nâu

61H4-4739

FD1103500244

Không thay đổi

ZS152FMH 81026072

Không thay đổi

37

Wave

Đỏ

93N2-9651

RMSWCHBHG9H 031643

Không thay đổi

VHGSL152FMH 031643

Không thay đổi

38

Lắp ráp

(Suzuki)

Tím

93G1-117.64

RU120I-A38304

(Vị trí dưới yên)

BE13A-TH112190

(Vị trí cổ phải)

Không có Vị trí:

- Dưới yên là số tự đục.

Không thay đổi- Cổ phải là số nguyên thủy.

F124-138304

?...? Mài mòn, đục mới.

39

Wave

Đen

Không có

RPCWCH8UM6A 002453

Không thay đổi

RRSWD152FMH 0002453

Không thay đổi

40

Dream

Nâu

36N7-7475

Không tìm thấy

Không tìm thấy

VTMJL150FMGB 010142

Không thay đổi

41

Wave

Đỏ

52P6-7435

RRKWCHLUM5X 008501

Không thay đổi

VTTJL1P52FMH-K 008501

Không thay đổi

42

Honda

Wave

Đen/ đỏ

37P7-9227

RLHHC12179Y 106370

Không thay đổi

HC12E-1307229

Không thay đổi

43

Dream

Nâu

93H7-2253

RLGSB10AD4H 236614

Không thay đổi

VMESE1236614

Không thay đổi

44

Honda

Dream

Nâu

61F1-116.80

RLHHA08016Y 011118

Không thay đổi

HA08E-0861147

Không thay đổi

45

Yamaha

Sirius

Đen/ xám

93F2-3730

?...?

?...? Mài mòn.

?...?

?...? Mài mòn.

46

Wave

Đỏ

51Y7-7052

VHHDCG033HH 161675

Không thay đổi

VLF1P50FMG-3 40161675

Không thay đổi

47

Honda

Dream

Nâu

Không có

C100M-0457344

Không thay đổi

C100ME-0457344

Không thay đổi

48

Yamaha

Sirius

Xanh/ trắng

93M1-041.51

RLCS5C6408Y 097458

Không thay đổi

5C64-097458

Không thay đổi

49

Lắp ráp (Dream)

Nâu

61U1-9254

RPHDCGRXM6H 1?...?7

RPHDCGRXM6H191177 Đục phá.

RPT0S150FMG 00191177

Không có Số tự đục.

50

Honda

Wave

Trắng/ đỏ

51M5-0333

RLHHC09076Y 406946

Không thay đổi

HC09E-6406951

Không thay đổi

51

Honda

Wave

Đỏ/ trắng

79N1-652.26

RLHJC4324AY 220826

Không thay đổi

JC43E-5693182

Không thay đổi

52

Dream

Nâu

36H5-5373

D?...?50079

D?100 200150079 Mài mòn.

LC150FMG 01860079

Không thay đổi

53

Yamaha

Sirius

Đen

86H3-3344

RLCS5C6308Y 178918

Không thay đổi

5C63-178918

Không thay đổi

54

Dream

Nâu

Không có

VMXPCG0012U 314407

Không thay đổi

VTRDY150FMG 80314407

Không thay đổi

55

Dream

Nâu

93H8-5686

VWNPCG00314 014134

Không thay đổi

VLF1P50FMG-3 70700911

Không thay đổi

56

Honda

Wave

Xanh

93P1-712.94

RLHHC09086Y 237276

Không thay đổi

HC09E-6237244

Không thay đổi

57

Yamaha

Nouvo

Đen/ xanh

61L1-9485

RLCN2B5607Y 023358

Không thay đổi

2B56-023358

Không thay đổi

58

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

93H1-026.33

RLCS5C640BY 667456

Không thay đổi

5C64-667432

Không thay đổi

59

Yamaha

Jupiter

Đỏ

93H5-6469

RLCJ4B2105Y 005159

Không thay đổi

4B21-005159

Không thay đổi

60

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

51K5-3535

RLCS5C6207Y 036435

Không thay đổi

5C62-036435

Không thay đổi

61

Honda

Airblade

Đen

75K1-549.48

RLHJF6331LZ 601414

Không thay đổi

JF94E-0195423

Không thay đổi

62

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

61E1-352.28

RLCS5C630CY 648359

Không thay đổi

5C63-648415

Không thay đổi

63

Honda

Dream

Nâu

76L3-0006

C100M-0309808

Không thay đổi

C100ME-0309808

Không thay đổi

64

Yamaha

Jupiter

Xanh/ xám

37L6-1875

RLCJ5VT105Y 086437

Không thay đổi

5VT1-86437

Không thay đổi

65

Yamaha

Sirius

Đen/ xám

93P2-449.01

RLCUE3240JY 218231

Không thay đổi

E3X9E-585933

Không thay đổi

66

Dream

Nâu

93H9-1691

PR100*0000418*

Không thay đổi

HD1P50FMH Y0331085

Không thay đổi

67

Dream

Nâu

Không có

LXDXCHL0Y 08066192

Không thay đổi Mài mòn, đục mới.

150FM00060800

Không thay đổi

68

Honda

Dream

Nâu

52P5-8567

RLHHA08055Y 740589

Không thay đổi

HA08E-0740752

Không thay đổi

69

Dream

Nâu

93F4-8978

Không tìm thấy

Không tìm thấy

HA05F-?...?

HA05E-?...? Mài mòn.

70

Wave

Xanh

52Y5-4452

RMKWCH6UM6K 617737

Không thay đổi

VKV1P52FMH-H 617737

Không thay đổi

71

SYM

Elegant

Đen/ xám

93P1-030.12

RLGSC10KHBH 057540

Không thay đổi

VMSACB-H057540

Không thay đổi

72

Yamaha

Nouvo

Đen/ đỏ

93P1-456.58

RLCN5P110BY 445093

Không thay đổi

5P11-445100

Không thay đổi

73

Yamaha

Sirius

Đỏ

75T1-3596

RLCS5C6309Y 210101

Không thay đổi

5C63-210101

Không thay đổi

74

Yamaha

Sirius

Đen/ đỏ

93P1-195.20

RLCS5C640BY 556398

Không thay đổi

5C64-556401

Không thay đổi

75

Honda

Wave

Đen

93H1-040.64

RLHJC5226CY 614094

Không thay đổi

JC52E-5033709

Không thay đổi

76

Lắp ráp

(DH88)

Đỏ

Không có

DH88XF1214892

Không thay đổi

35707F

Không thay đổi

77

Dream

Nâu

93F5-8576

RPCDCG4UM6A 001260

Không thay đổi

RRSWD150FMG 0001260

Không thay đổi

78

Max

Hồng

93P1-0669

RNBWCH7UM 61005351

Không thay đổi

VUMNBYG150FMH6X305351

Không thay đổi

79

Honda

Wave

Đỏ

38X1-201.02

RLHHC1258FY 309976

Không thay đổi

HC12E-7309685

Không thay đổi

80

Honda

Wave

Vàng

93F2-1852

RLHHC1208BY 424043

Không thay đổi

HC12E-3224108

Không thay đổi

 
 
Công an huyện Phú Riềng