Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Thông tư số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong CAND
Lượt xem: 76
Sáng ngày 25/02, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Thông tư số 02 ngày 13/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong Công an nhân dân. Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát PCCC và CNCH, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự.
anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh

Thông tư số 02 quy định về đối tượng, hình thức, nội dung, địa điểm, chương trình, thời gian huấn luyện, cán bộ làm công tác huấn luyện, trường hợp miễn, hoãn huấn luyện, tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đối tượng áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, các đơn vị, cơ sở đào tạo, huấn luyện của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Thông tư có 4 Chương, 14 Điều quy định về: Đối tượng, hình thức, nội dung, địa điểm chương trình, thời gian, cán bộ làm công tác huấn luyện, trường hợp miễn, hoãn huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2023.

Tại hội nghị, đại diện một số Công an các tỉnh, thành phố đã phát biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung trong thông tư, trao đổi những tồn tại, khó khăn trong thực tiễn thực hiện công tác  huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH theo đặc thù của từng địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung của thông tư tới cán bộ chiến sỹ và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đai.

Ngọc Huấn