Lễ hưởng ứng Ngày Pháp Luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Lượt xem: 86
Ngày 8-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Buổi Lễ được tổ chức trực tuyến từ Hội trường lớn Bộ Công an đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì dự cùng lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã và thành phố. 
 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an trình bày báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết quả, từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ban hành 2 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam); trình Quốc hội ban hành 1 nghị quyết (Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô-tô thông qua đấu giá); trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 đối với 2 dự án luật (Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước). Ngoài ra, Bộ Công an đã giới thiệu Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook. 

Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục tập trung hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng 6 dự án Luật để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Thực hiện Quyết định số 392 ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2023, Kế hoạch số 335 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã an hành 71 văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Triển khai 13 Luật, 03 Nghị quyết, 02 Nghị định, 02 Pháp lệnh và 13 Thông tư đến các phòng, trại, cơ quan Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, ngoài ra Công an huyện, thị xã, thành phố đã tuyên truyền, phổ biến đến 2000 lượt cán bộ, chiến sĩ 05 dự án Luật ; tổ chức 05 hội nghị (02 hội nghị trực tiếp và 03 hội nghị trực tuyến) về triển khai thực hiện các văn bản QPPL mới đến hơn 66 lượt đại biểu , 650 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; cấp phát trên 1.200 cuốn sách, tài liệu pháp luật đến các đơn vị phục vụ việc nghiên cứu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, tổ chức hơn 500 lượt sinh hoạt đơn vị nội bộ để phổ biến các văn bản QPPL mới có liên quan đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ. 

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo một số Công an đơn vị, địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ…phát biểu tham luận giới thiệu mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác vận động quần chúng chấp hành pháp luật tại cơ sở phát huy hiệu quả trong thời gian qua.
  

anh tin bai

anh tin bai

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà công an đơn vị, địa phương đạt được trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2023; gửi lời cảm ơn đến các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật. 

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự. Quan tâm hơn nữa đến hoạt động tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ngọc Huấn