Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 181
Ngày 27/02, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN & CCHT) đối với UBND tỉnh Bình Phước. Dự buổi công bố Quyết định có đồng chí Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

anh tin bai

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Theo kế hoạch của Bộ Công an, thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn thanh tra nhấn mạnh: Đây là cuộc thanh tra đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị, công ty; làm việc một cách minh bạch, khách quan, công khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo đúng nguyên tắc, tổ chức hoạt động và thời gian thanh tra. 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, đồng chí Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn thanh tra, giao Công an tỉnh là đầu mối thường xuyên liên hệ và làm việc với Đoàn thanh tra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu phục vụ Đoàn thanh tra; trong quá trình làm việc phải chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin.

 

Trọng Nghĩa - Minh Hà