Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng PTTDBVANTQ, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2022 tại Phú Riềng, Bình Long, Bù Đốp, Bù Gia Mập
Lượt xem: 135
Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2022; từ ngày 18/10 đến ngày 21/10/2022, Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh do đồng chí Đại tá Lâm Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các huyện Phú Riềng, Bù Đốp, Bù Gia Mập và thị xã Bình Long. 

Thành phần Đoàn kiểm tra có các đồng chí là lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đài PTHT và Báo Bình Phước, Cục Quản lý thị trường, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và lãnh đạo, chuyên viên của các phòng, ban chuyên môn của Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Sở lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh.  
 

anh tin bai

(Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh giới thiệu thành phần Đoàn kiểm tra tại thị xã Bình Long)

Làm việc với Đoàn tại các địa phương có các đồng chí là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, các đồng chí là Thành viên Ban chỉ đạo của các huyện Phú Riềng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, thị xã Bình Long, các đồng chí là thành viên ban tổ chức thực hiện các xã Long Hà, huyện Phú Riềng; Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Phú Văn, huyện Bù Gia Mập; phường An Lộc, thị xã Bình Long; Ban lãnh đạo, chỉ huy một số đội nghiệp vụ của Công an huyện Phú Riềng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, thị xã Bình Long và Trưởng Công an các xã Long Hà, huyện Phú Riềng; Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Phú Văn, huyện Bù Gia Mập; phường An Lộc, thị xã Bình Long.  
  

anh tin bai


(Đ/c Lâm Văn Long – PGĐ CAT, Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt một số nội dung kiểm tra tại huyện Phú Riềng)

Qua kiểm tra, Đoàn đã phân tích, đánh giá, làm rõ tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban tổ chức thực hiện cấp xã cũng như triển khai thực hiện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2022 tại địa phương.

Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Lâm Văn Long – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương, nhất là trong việc tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng đã phân tích, đánh giá tình hình ANTT nổi lên trên địa bàn tỉnh và địa bàn các địa phương trong thời gian qua; những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các mặt công tác, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội để định hướng cho Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban tổ chức thực hiện cấp xã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường hỗ trợ các nguồn lực, kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”, mua bán người. Công tác tuyên truyền phải phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, cần tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ bị xâm hại và đối tượng có nguy cơ phạm tội và vi phạm pháp luật cao. 
 

anh tin bai


(Đ/c Lâm Văn Long – PGĐ CAT, Trưởng đoàn phát biểu Kết luận trong buổi kiểm tra tại huyện Bù Đốp)

Đối với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH tại các địa bàn các xã Long Hà, huyện Phú Riềng; Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Phú Văn, huyện Bù Gia Mập; phường An Lộc, thị xã Bình Long, qua đánh giá cơ bản đã đảm bảo các  tiến độ thực hiện tiêu chí chuyển hóa theo kế hoạch đề ra; đề nghị Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, Ban tổ chức thực hiện các xã, phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cuối năm 2022 chuyển hóa thành công các địa bàn này. 
 

anh tin bai


(Đ/c Lâm Văn Long phát biểu trong buổi kiểm tra tại huyện Bù Gia mập)

Riêng đối với lực lượng Công an, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu phải tiếp tục phát huy vai trò thường trực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban tổ chức thực hiện cấp xã chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tại địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chuẩn bị triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới...

                                                                                       

 

Phòng PV01 – TMCS