Sơ kết 9 tháng triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ
Lượt xem: 131
Ngày 27-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thị, thành phố và 111 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai đề án 06/CP của Chính phủ tỉnh Bình Phước chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, để triển khai đề án, UBND Tỉnh đã chỉ đạo thành lập 998 Tổ công tác với 6.731 thành viên triển khai Đề án từ tỉnh đến các thôn, ấp, khu phố. Ngay sau khi thành lập, các Tổ công tác đã nhanh chóng đi vào hoạt động, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, tập trung vào công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. Đến nay, tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử: Kết quả triển khai 11 dịch vụ công do ngành Công an triển khai, đã hoàn thành 9/11 dịch vụ công tích hợp mức độ 4; còn 2 dịch vụ công tích hợp mức độ 3 đang tiếp tục rà soát, tích hợp nâng lên mức độ 4 theo yêu cầu của Đề án. Riêng 14 dịch vụ công do các sở ngành chủ trì, hiện đã hoàn thành 13/14 dịch vụ công thiết yếu lên mức độ 4. Tính đến ngày 30.9.2022, tổng dự liệu đã được thu nhập, làm sạch và đồng bộ lên hệ thống được 1.126.557 dữ liệu.


anh tin bai

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo công tác kết quả 9 tháng triển khai Đề án 06

Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, nhưng nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ còn rất lớn. Các phát biểu, tham luận của các sở, ngành, địa phương được trình bày tại hội nghị đã nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai Đề án 06/CP nói riêng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và địa phương, đặc biệt là Tổ công tác đã khắc phục khó khăn phối hợp tham mưu UBND tỉnh từng bước tổ chức, triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đề án. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần điều chỉnh khắc phục trong quá trình thực hiện Đề án 06/CP để đảm bảo tiến độ đề ra. 

 

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát hiểu kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền yêu cầu cần thống nhất trong nhận thức và hành động của cả Hệ thống chính trị trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên Hội phụ nữ… trong toàn tỉnh phải gương mẫu tiên phong đi đầu, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Các sở, ban, ngành và địa phương tích cực phối hợp với lực lượng Công an triển khai, thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” để hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022. Tổ công tác các cấp từ tỉnh tới cơ sở phải bám sát các nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để tổ chức thực hiện theo từng thời gian, giai đoạn cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cấp thôn, ấp. Trung Sinh