Công an tỉnh Bình Phước tuyển lao động hợp đồng năm 2023
Lượt xem: 516
1. Vị trí công việc và số lượng hợp đồng lao động cần ký kết - 04 nhân viên cấp dưỡng (nấu ăn tại bếp ăn tập thể). Trong đó Công an huyện Bù Đăng: 01, Công an huyện Đồng Phú: 01, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh: 02. - 01 nhân viên vệ sinh khu vực chung (trụ sở Công an tỉnh), làm việc tại Phòng Hậu cần.  - 01 Huấn luyện viên thể dục thể thao làm việc tại Phòng Công tác đảng và công tác chính trị. - 01 Phóng viên làm việc tại Phòng Công tác đảng và công tác chính trị. 2. Loại hợp đồng dự kiến giao kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Tiêu chuẩn

3.1. Tiêu chuẩn chung

Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lí lịch rõ ràng và được Công an cấp xã nơi cư trú xác nhận.

3.2. Tuổi đời

Từ đủ 18 tuổi trở lên. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

3.3. Trình độ chuyên môn

- Đối với nhân viên cấp dưỡng: có chứng chỉ nấu ăn sơ cấp.

- Đối với Nhân viên vệ sinh: không yêu cầu trình độ chuyên môn.

- Đối với Huấn luyện viên thể dục thể thao: 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với ngành, lĩnh vực thể thao.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.

- Đối với Phóng viên: 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên. 

3.4. Sức khỏe

Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh cấp huyện trở lên.

3.5. Tiêu chuẩn chính trị

Đối với người ký kết lao động hợp đồng không xác định thời hạn và xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên hưởng lương từ ngân sách nhà nước: bản thân, cha mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh chị em ruột của bản thân đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

4. Mức lương dự kiến

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các quy định của Bộ Công an. Cụ thể:

- Đối với Nhân viên cấp dưỡng và Nhân viên vệ sinh: được áp dụng hệ số lương 1,0 và thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước niên hạn theo quy định (nếu đủ điều kiện).

- Đối với Huấn luyện viên thể dục thể thao và Phóng viên: được áp dụng hệ số lương 2,34 và thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước niên hạn theo quy định (nếu đủ điều kiện).

5. Quyền lợi của người lao động được ký kết hợp đồng lao độg không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn

- Được đảm bảo về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại các điều từ 105 đến 116 Chương VII và các điều từ 132 đến 134 Chương IX Bộ luật lao động.

- Tiền lương thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các quy định của Bộ Công an. Đối với người lao động có trình độ đào tạo phù hợp với công việc được ký kết thì xếp lương theo trình độ đào tạo; trường hợp trình độ đào tạo không phù hợp với công việc được ký kết thì xếp lương theo công việc được ký kết.

- Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an

 - Được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an;

- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề theo quy định của Bộ Công an;

- Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và Bộ Công an;

- Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 Bộ Luật lao động;

 - Một số chế độ khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc;

- Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo yêu cầu công việc cần tuyển.

- Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có)

Công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu ký kết hợp đồng lao động tại Công an tỉnh trực tiếp đến Trụ sở các đơn vị sử dụng lao động hợp đồng để đăng ký dự tuyển và làm hồ sơ, thủ tục hoặc liên hệ các đồng chí có tên sau để được hướng dẫn:

- Đồng chí Trung úy Hoàng Xuân Hào, Cán bộ Công an huyện Bù Đăng, SĐT: 0374825731 (tuyển chỉ tiêu nhân viên cấp dưỡng).

- Đồng chí Thượng úy Võ Xuân Dũng, Cán bộ Công an huyện Đồng Phú. SĐT: 0962951265 (tuyển chỉ tiêu nhân viên cấp dưỡng).

- Đồng chí Đại úy Nguyễn Tấn Thôi, Cán bộ Phòng Hậu cần, SĐT: 0914498339 (tuyển chỉ tiêu nhân viên vệ sinh). 

- Đồng chí Thiếu tá Phùng Văn Lý, Cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, SĐT: 0942672535 (tuyển chỉ tiêu Huấn luyện viên thể dục thể thao và Phóng viên).

Thời gian đăng ký, từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 06/10/2023.

CATBP