Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ quý III, năm 2023
Lượt xem: 43
Ngày 12-9, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ Quý III, năm 2023 với chủ đề “Nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng”
anh tin bai

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ Quý III, năm 2023

Tại buổi sinh hoạt, Các Đoàn viên thanh niên là thành viên của Câu lạc bộ đã thảo luận về các nội dung như: tính cấp thiết, vai trò của thanh niên Công an trong nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng, một số nội dung cần tập trung thực hiện nhằm đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái trên mạng xã hội…

Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức quan điểm chính trị, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và tổ chức Đoàn; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên nâng cao khả năng phản biện trên không gian mạng; tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội.

Tiến Sĩ - Hà Minh