Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Lượt xem: 33
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai đến 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức học tập 02 chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” cho đoàn viên thanh niên.
anh tin bai

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Với chủ đề “Tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và chủ đề “Đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các cơ sở Đoàn tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tọa đàm, tổ chức sinh hoạt chính trị, tổ chức diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề…
 

anh tin bai

Triển khai học chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, với nhiều hình thức như tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề…

Thông qua các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kì mới có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu của đoàn viên thanh niên công an trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc,  góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành Đạt - Minh Hà