Khai giảng lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, phường, thị trấn năm 2023
Lượt xem: 129
Ngày 14-11, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã phường, thị trấn năm 2023, tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, báo cáo viên công an tỉnh và các học viên là CBCS thuộc lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
anh tin bai

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo kế hoạch, trong thời gian 10 ngày, 92 học viên sẽ được các báo cáo viên là lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ bồi dưỡng, cập nhật những chuyên đề cơ bản như: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã; Công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở của lực lượng Công an xã; Công tác đảm bảo an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo tại địa bàn cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của Công an xã; Phương pháp lấy lời khai, quy trình và biện pháp bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn theo chức năng, nhiệm vụ của Công an xã; Công tác quản lý hành chính về TTXH theo chức năng, nhiệm vụ của Công an xã; Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực…

anh tin bai

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Được biết, thực hiện kế hoạch số 91 của Bộ Công an về việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ công an xã, phường, thị trấn giai đoạn 2023-2025,  trong năm 2023, Công an tỉnh tiếp tục mở 2 lớp để bồi dưỡng kiến thức cho công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã phường, thị trấn với số lượng 182 học viên tham gia và đây là lớp thứ 1 gồm 92 học viên tham gia học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức đối với các cán bộ đảm nhiệm các chức danh Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các báo cáo viên thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy đã đề ra, gắn lý lý luận với thực tiễn công tác của địa bàn cơ sở…đối với các học viên tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác để được giải đáp kịp thời; thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng đề ra, từ đó góp phần giúp lực lượng Công an xã, phường, thị trấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Huấn - Mạnh Thắng