Huyện Đồng Phú sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện đề án 06/CP
Lượt xem: 65
UBND huyện Đồng Phú vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn huyện Đồng Phú.
anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, UBND huyện Đồng Phú thành lập 1 Tổ công tác với 16 thành viên; Công an huyện thành lập 1 tổ với 8 thành viên; các xã, thị trấn thành lập tổ với 102 thành viên; các ấp, khu phố thành lập 73 tổ với 387 thành viên; kiện toàn, hợp nhất 11 Tổ công nghệ cộng đồng... Trong quá trình triển khai, Công an huyện chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai 8/11 dịch vụ công thiết yếu. Đến nay đã thực hiện 6 dịch vụ công mức độ 3, 4; còn 02 dịch vụ công  mức độ 3 đang thực hiện đưa lên mức độ 4. Các cơ quan, ban, ngành triển khai 14 dịch vụ công, đã thực hiện 7/14 dịch vụ công thiết yếu mức độ 4, 1 dịch vụ công mức độ 3.

anh tin bai

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” của Bộ Công an cho các cá nhân.

Hiện nay, toàn huyện có 74 cán bộ đang làm việc tại bộ phận một cửa cấp huyện và xã, 100% cán bộ được đào tạo trình độ A tin học. Huyện đã trang bị 62 máy tính, 57 máy in và thiết bị đường truyền tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã. 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh, thông báo lưu trú bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế hoặc qua ứng dụng VNeID và có phần mềm kết nối với bảo hiểm xã hội.

Tính đến ngày 31/12/2022, trên địa bàn huyện đã cấp định danh và xác thực điện tử cho 9.675 hồ sơ; làm sạch dữ liệu và cấp CCCD cho 100% công dân đến độ tuổi theo quy định; thu nhận 86.729 hồ sơ cấp CCCD, 9.675 hồ sơ cấp định danh và xác thực điện tử.

anh tin bai

Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, 36 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được nhận Kỷ niệm chương. “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” của Bộ Trưởng Bộ Công an trao tặng. Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện. 


Minh Hà - Thanh Nam