Công an tỉnh Bình Phước
Hướng dẫn làm hộ chiếu online đơn giản, nhanh nhận nhất 2024
Lượt xem: 1389
Để làm hộ chiếu online đơn giản, nhanh nhận người dân cần thực hiện theo một số bước cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào website Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, bằng địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

anh tin bai

Bước 2: Chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến” => Tại khung lĩnh vực TTHC nhập "Hộ chiếu" => Nhấn "Tìm kiếm"

anh tin bai

Bước 3: Chọn bộ thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước thực hiện tại cấp tỉnh/ tại cấp trung ương => Chọn nộp hồ sơ.

- Đối với trường hợp cấp hộ chiếu lần đầu, cấp hộ chiếu từ lần thứ hai: chọn nộp hồ sơ tại cấp tỉnh (nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi thuận lợi);

- Đối với trường hợp cấp hộ chiếu từ lần thứ hai: chọn nộp hồ sơ tại cấp trung ương (Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh). 

anh tin bai

 

anh tin bai

Bước 4: Tiến hành đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an

anh tin bai

Lưu ý: Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 01/07/2024, các tài khoản định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công dân có tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản:

Bước 1: Kiểm tra tài khoản CDVCQG đã được cập nhật số CCCD với CSDL về Dân cư hay chưa? Nếu chưa được cập nhật sẽ thực hiện cập nhật số CCCD theo hướng dẫn sau khi đăng nhập, nếu đã được cập nhật số CCCD sẽ chuyển sang bước 2.

Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID) để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản

Nguồn: Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

Bước 5: Chọn "Cơ quan giải quyết hồ sơ" => Chọn "Đồng ý và tiếp tục"

anh tin bai

Bước 6: Tiến hành tải lên các ảnh, thông tin cá nhân

Tải ảnh chân dung 4x6 cm nền trắng (không quá 6 tháng) , ảnh mặt trước và sau của CCCD;

- Nhập đầy đủ thông tin vào các cột mục;

- Nơi nhận hộ chiếu;

- Nội dung đề nghị cấp hộ chiếu

- Tải các tài liệu đính kèm theo quy định (nếu có);

- Chọn loại hộ chiếu đề nghị cấp

anh tin bai


anh tin bai

Bước 7: Chọn đồng ý và tiếp tục

Bước 8: Thanh toán lệ phí cấp hộ chiếu online.

Làm hộ chiếu online mất bao nhiêu tiền 2024

Tại Thông tư 25/2021/TT-BTC có quy định lệ phí đi làm hộ chiếu như sau:

anh tin bai

Tại Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC được bổ sung bởi Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC có quy định về mức thu phí, lệ phí như sau:
Mức thu phí, lệ phí
...

3. Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, năm 2024, mức lệ phí làm hộ chiếu online là 180.000 VNĐ cho cấp mới và 360.000 VNĐ cho cấp lại trong trường hợp bị hỏng hoặc bị mất.

Từ 01/01/2026, mức lệ phí làm hộ chiếu online sẽ quay lại mức giá cũ là 200.000 VNĐ cho cấp mới và 400.000 VNĐ cho trường hợp cấp lại.

Hộ chiếu phổ thông có thời hạn bao nhiêu năm?

Tại khoản 2 Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định về thời hạn của hộ chiếu phổ thông như sau:

Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh

1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

3. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Như vậy, hộ chiếu phổ thông có thời hạn 10 năm đối với hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và 05 năm đối với hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi.

CATBP