Công an tỉnh Bình Phước
Bộ Công an quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Lượt xem: 425
Chiều 2-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì dự hội nghị.
anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội khoá XV thông qua tại kì họp thứ 6 ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. 
 

anh tin bai

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền dự chủ trì dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng với tiến độ, kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Để Luật nhanh chóng được triển khai thi hành, Bộ Công an đã chủ động xây dựng chương trình, tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng đồng thời dự kiến nội dung hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện phương án kiện toàn thống nhất Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các địa phương. Bên cạnh đó, hội nghị cũng giới thiệu về trang phục cũng như danh mục, tiêu chuẩn định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho Lực lượng. 
 

anh tin bai

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Phát biểu quán triệt hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị của Công an các đơn vị, địa phương đối với việc triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong thời gian qua. 
 

anh tin bai

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương phải thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng trong hoạt động, quản lý, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ; chủ động, kịp thời giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến ANTT ở sở; Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo để đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành các nhiệm vụ triển khai Luật theo đúng tiến độ đề ra., tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác triển khai thực hiện Luật. Trước mắt, cần khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án sản xuất phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng này ngay khi Luật có hiệu lực; phối hợp với địa phương chuẩn bị trang phục tại Lễ ra mắt Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở vào ngày 01/7/2024. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thi hành Luật; sớm ban hành Nghị quyết của HĐND về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT; chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng này trong thời gian tới.

Thu Thảo – Ngọc Huấn