Công an tỉnh Bình Phước
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh: tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 57
Ngày 9-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 
anh tin bai

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe Thượng tá Nguyễn Văn Huy- Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh triển khai một số nội dung Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA, ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước. Ngoài ra, tại Hội nghị báo cáo viên đã trình bày một số vấn đề thường gặp trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và tổ chức trao đổi, giải đáp những thắc mắc của cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện các quy định trên.

anh tin bai

Thượng tá Nguyễn Văn Huy- Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh trình bày nội dung chuyên đề tại buổi tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Từ đó nâng cao trách nhiệm, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị.

 

Đinh Loan - Chính Hà