Công an tỉnh Bình Phước
Công an tỉnh: Tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41
Lượt xem: 44
Sáng 10-5-2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Trung ương (Hà Nội) đến các điểm cầu các ban, bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các địa phương để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10-10-2024 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Phước, đồng chí Đại tá Lâm Văn Long, UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tham dự hội nghị.  
anh tin bai

Đồng chí Đại tá Lâm Văn Long, UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Ban kinh tế Trung ương triển khai nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10-10-2024 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Ban kinh tế Trung ương thông qua nội dung Nghị quyết số 41 (Ảnh chụp qua màn hình TV).

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực.

Tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.c cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết đó là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân...

Tiếp theo, hội nghị được nghe triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

anh tin bai

Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW (Ảnh chụp qua màn hình TV). 

anh tin bai

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI triển khai Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW  (Ảnh chụp qua màn hình TV).
 
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ Tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Ban kinh tế Trung ương và đồng chí chủ trì hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình TV).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu nhiều vấn đề cần phải triển khai thực hiện Nghị quyết 41 và các Chương trình hành động của Chính phủ, của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trong đó đồng chí nhấn mạnh, các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cần quán triệt, nghiên cứu sâu, toàn diện các mục tiêu, nhóm nhiệm vụ để cụ thể hóa các giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tăng cường truyền thông chính sách, tuyên tuyền nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, vị trí của đội ngũ doanh nhân và phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Theo kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh, ngay sau Hội nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc và Đảng ủy Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW và các văn bản có liên quan đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ để tổ chức thực hiện nghiêm túc trong lực lượng Công an Bình Phước.

Văn Thủy