Công an tỉnh Bình Phước
Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Học viện An ninh nhân dân
Lượt xem: 1239
Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, Học viện An ninh nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 như sau:

A. TUYỂN SINH (TUYỂN MỚI) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, TỪ NGUỒN HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ DỰ TUYỂN

I. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (TRONG NGÀNH)

1. Phạm vi và phân vùng tuyển sinh

- Phạm vi tuyển sinh Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

- Phân vùng tuyển sinh gồm:

+ Vùng 1: các tỉnh miền núi phía Bắc (10 tỉnh): Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

+ Vùng 2: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ (15 tỉnh, thành phố): Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

+ Vùng 3: các tỉnh Bắc Trung Bộ (06 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

+ Vùng 8 phía Bắc: chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

+ Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự thi, tham gia xét tuyển cùng với thí sinh ở Vùng mà Công an địa phương cử vào Trường Văn hóa.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 410 chỉ tiêu;

- Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh: 290 chỉ tiêu (Nam: 261; Nữ: 29). Cụ thể:

Vùng

Tổng chỉ tiêu

- Vùng 1

110 (Nam: 99; Nữ: 11)

- Vùng 2

105 (Nam: 95; Nữ: 10)

- Vùng 3

60 (Nam: 54; Nữ: 06)

- Vùng 8

15 (Nam: 13; Nữ: 02)

TỔNG CỘNG

290 (Nam: 261; Nữ: 29)

- An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 120 chỉ tiêu (dành 20 chỉ tiêu để gửi đào tạo nước ngoài ngành Công nghệ thông tin). Cụ thể:

Phạm vi

Tổng chỉ tiêu

Phía Bắc

60 (Nam: 54 ; Nữ: 06)

Phía Nam

60 (Nam: 54; Nữ: 06)

TỔNG CỘNG

120 (Nam: 108; Nữ: 12)

II. ĐÀO TẠO, HỢP TÁC NGOÀI NGÀNH

1. Phạm vi tuyển sinh


Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu. Trong đó:

- Đào tạo đại học Y khoa (tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng): 50 chỉ tiêu (Nam: 45; Nữ: 05);

- Đào tạo ngành Công nghệ thông tin hợp tác đào tạo với trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội: 50 chỉ tiêu (Nam: 50).

B. TUYỂN SINH (TUYỂN MỚI) ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGHIỆP VỤ CÔNG AN, TỪ NGUỒN CÁC THÍ SINH ĐÃ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Phạm vi và thời gian tuyển sinh


- Phạm vi tuyển sinh Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Riêng  ngành An toàn thông tin phạm vi tuyển sinh toàn quốc.

- Thời gian tuyển sinh: Tháng 06 năm 2024.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu, trong đó:

- Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh: 70 (Nam: 63; Nữ: 07);

- Ngành An toàn thông tin: 30 (Nam: 27; Nữ: 03).

C. VỀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Sau khi Bộ Công an có hướng dẫn tuyển sinh, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo và cập nhật trong Đề án tuyển sinh và công bố đăng tải trên trang điện tử của nhà trường tại địa chỉ: https://hvannd.edu.vn/

 

CATBP