Công an tỉnh Bình Phước
Mức thu lệ phí mới đối với các trường hợp công dân Việt Nam đề nghị làm hộ chiếu phổ thông qua môi trường điện tử
Lượt xem: 2172
Từ ngày 01-01-2024, chính thức áp dụng mức thu lệ phí mới đối với các trường hợp công dân Việt Nam đề nghị làm hộ chiếu phổ thông (HCPT) trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Ngày 16-10-2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, tại Điều 5 của Thông tư 63/2023/TT-BTC đã bổ sung khoản 3 vào Điều 4 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07-4-2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

Từ ngày 01-01-2024 đến hết ngày 31-12-2025, công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ đề nghị cấp HCPT theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ Bộ Công an sẽ được giảm 10% lê phí, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu

(đồng/lần cấp)

Ghi chú

1

Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử)

 

 

a

Cấp mới

180.000

 

b

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

360.000

 

Kể từ ngày 01-01-2026 trở đi, mức thu lệ phí tiếp tục quay lại mức thu cũ theo quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí đã ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07-04-2021 của Bộ Tài Chính.

 

Ngọc Ánh – Trung Sinh